Inventarisatie gewenste meetinstrumenten (vernieuwde) ROM

22-01-2019


De NVGzP vindt het belangrijk dat haar leden bij de doorontwikkeling van ROM de mogelijkheid krijgen hun favoriete meetinstrumenten aan te geven.

Het kwaliteitsinstituut Akwa is bezig met de doorontwikkeling van Routine Outcome Monitoring (ROM). Hiertoe inventariseert Akwa op dit moment bij professionals welke voorkeur zij hebben voor de te gebruiken meetinstrumenten.

Zo realiseren we met zijn allen dat ROM weer primair een meetinstrument wordt voor de voortgang van de behandeling in plaats van een meetinstrument voor de inkoop van zorg.

Via deze link kom je op een vragenlijst en kun je jouw gebruikte en/of favoriete meetinstrument voor ROM aangeven.

Meer informatie over de doorontwikkeling van ROM en Akwa GGZ vind je op de website van Akwa GGZ .