Intramurale GGZ en crisisdiensten alsnog meegenomen in prioritering vaccineren COVID-19

07-01-2021

Het kabinet heeft in overleg met de Nederlandse ggz, Vereniging Valente en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie besloten prioriteit te geven aan vaccinatie van patiënten en zorgmedewerkers in de intramurale GGZ, inclusief beschermd wonen, en zorgmedewerkers in GGZ-crisisdiensten.

In de eerste kamerbrief was deze groep niet meegenomen, wat tot commotie leidde bij zorgprofessionals werkgevers en patiënten binnen de GGZ (zie ook het nieuwsbericht van 4 januari). In de meest recente kamerbrief met een update van het vaccinatiebeleid, wordt een deel van de GGZ (en FZ) wel meegenomen.

Doelgroep
De prioritering binnen de GGZ en FZ geldt voor patiënten die intramuraal worden behandeld (inclusief forensische zorg), de zorgmedewerkers in intramurale settingen én de zorgmedewerkers van de GGZ-crisisdiensten. Binnen de groep van patiënten/cliënten zijn in elk geval te onderscheiden: cliënten die wonen in een (kleinschalige) instelling voor beschermd wonen, 60-plussers, mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen en mensen die gedwongen worden behandeld.

Brief ministerie van VWS
De Brief van het ministerie van VWS over een update van het vaccinatiebeleid kun je hier vinden.