Internetconsultatie vermelden BIG-nummer

11-07-2019De NVGzP vindt de bekendheid van het BIG-nummer bij patiënten belangrijk. Patiënten kunnen het BIG-register raadplegen om te zien of hun zorgverlener geregistreerd is en daarmee bevoegd en gekwalificeerd is om zijn beroep uit te oefenen. Om het voor patiënten makkelijker te maken om het BIG-nummer op te zoeken, wil minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) vastleggen wanneer BIG-geregistreerde zorgverleners hun BIG-nummer kenbaar moeten maken. Zo wordt het voor patiënten eenvoudiger om het BIG-nummer van hun behandelaar te achterhalen. Nu bepalen zorgverleners nog zelf of en waar zij hun BIG-nummer communiceren.

Een ontwerpbesluit van minister Bruins over het zichtbaar voeren van het BIG-nummer door zorgverleners, gaat vanaf vandaag in internetconsultatie. Dit betekent dat iedereen die wil meedenken over het voorstel, hierop kan reageren via internetconsultatie.nl. De reactietermijn loopt tot 30 september 2019. Daarna neemt de minister een definitief besluit.

Overleg
Minister Bruins heeft de afgelopen maanden overleg gehad met beroeps- en brancheorganisaties, Zorgverzekeraars Nederland en de Patiëntenfederatie Nederland, over hoe het communiceren van het BIG-nummer er in de praktijk uit moet komen te zien. De gesprekken zijn gevoerd met aandacht voor de administratieve lasten en onder voorwaarde dat er voldoende tijd is voor de invoering van de nieuwe regels. Het overleg heeft geleid tot aangepaste uitwerking van de regelgeving.

Inbreng NVGzP
Bij besprekingen met het Ministerie van VWS en andere beroepsverenigingen heeft de NVGzP aangegeven het belangrijk te vinden dat er grotere transparantie komt over het BIG-register en BIG-registratie zonder dat dit (extra) administratieve lasten geeft. Daarnaast heeft de NVGzP aan het ministerie van VWS haar actie ‘Weet bij wie je in de kamer zit, check de BIG’ kenbaar gemaakt, waarover binnenkort overleg gevoerd zal worden.

Voorstel
In het aangepaste voorstel staat nu dat zorgverleners over hun BIG-nummer informeren wanneer iemand daarom vraagt en dat zij het nummer moeten vermelden bij het gebruik van hun naam op hun website, onder e-mailberichten die beroepsmatig worden verzonden en in wachtruimten als hun naam daar wordt weergegeven.

Internetconsultatie
Het ontwerpbesluit gaat vandaag in internetconsultatie. Iedereen die wil meedenken, kan tot 30 september 2019 zijn ideeën of suggesties over het ontwerpbesluit meegeven via internetconsulatie.nl. Het streven is om het aangepaste besluit uiterlijk 1 januari 2020 te publiceren en op 1 juli 2020 in werking te laten treden. Totdat het nieuwe besluit in werking treedt, handhaaft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd niet op de huidige, te wijzigingen verplichting het BIG-nummer te vermelden.