Internetconsultatie Opleidingsbesluit orthopedagoog-generalist gestart

01-05-2019

Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel Aanpassingswet Wzd (Kamerstukken 35087) ingediend. Op grond van dit voorstel wordt de orthopedagoog-generalist (OG) als registerberoep opgenomen in de Wet BIG. 

Alleen personen die voldoen aan de opleidingseisen, kunnen worden ingeschreven in het BIG-register van orthopedagogen-generalist.
Deze opleidingseisen worden vastgelegd in het Besluit opleidingseisen orthopedagoog-generalist. Over dat besluit is nu een internetconsultatie gestart.

Deze consultatie betreft uitsluitend de inrichting van de opleiding OG en dus niet, zoals de eerdere internetconsultatie, de vraag of de OG als beroep zou moeten worden toegelaten tot de Wet BIG. Over dat laatste is al een politiek besluit genomen in die zin dat dat voorligt aan de Kamer als onderdeel van de Aanpassingswet Zorg en Dwang.

Klik hier voor de brief van minister Bruins aan de regering over de start van de internetconsultatie.

Geef je reactie op deze internetconsultatie.

De internetconsultatie loopt tot 28 mei.