Instroom GGZ opleidingen in 2017 gelijk aan 2016

10-06-2016

Het instroomplafond GGZ opleidingen 2017 is gelijk gebleven aan 2016. Ondanks het veel hogere aantal inschrijvingen. Dit heeft het ministerie van VWS op 24 mei laten weten aan TOP Opleidingsplaatsen.

In totaal zijn er 867 beschikkingen te verdelen door TOP Opleidingsplaatsen terwijl er 1563 verzoeken zijn ingediend. Klik hier voor het eerdere NVGzP-bericht hierover. De definitieve aantallen voor 2017 voor instroom in personen, zijn als volgt:

  • Gezondheidszorgpsycholoog: 500
  • Klinisch Psycholoog: 140
  • Klinisch Neuropsycholoog: 20
  • Psychotherapeut: 120
  • Verpleegkundig Specialist: 87

Op 21 april heeft TOP-Opleidingsplaatsen de concept toewijzingsvoorstellen verstuurd. Naar aanleiding hiervan zijn 47 zienswijzen ingediend. Indieners hiervan hebben inmiddels bericht ontvangen. Op basis van alle aanpassingen als gevolg van de zienswijzen is het toewijzingsvoorstel opnieuw opgesteld en op 10 juni verstuurd aan praktijkopleidingsinstellingen. Deze hebben gedurende twee weken de tijd om gebruik te maken van de klachtenprocedure. Op 15 juli dient TOP-Opleidingsplaatsen het toewijzingsvoorstel in bij VWS.

Klik hier voor meer informatie.

[cd_text]

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.