Inspecties IGJ en JenV beoordeling forensische zorg – behandeling vraagt aandacht

07-09-2022

De zorg die negen forensische locaties met beveiligingsniveau 2 (FPA) bieden, voldoet aan de beoordeelde normen. Wel zijn er aandachtspunten op het gebied van de behandeling, de veiligheid en het risicobewustzijn. Personeelskrapte, ervaren werkdruk en een tekort aan regiebehandelaren geven druk op de kwaliteit van de zorg, schrijven de inspecties in hun publicatie ‘Werken aan veilige en herstelgerichte forensische zorg’.

Een voorbeeld van zo’n aandachtspunt is dat locaties naasten van patiënten meer kunnen betrekken bij de behandeling. Dat is belangrijk voor het werken aan herstelgerichte zorg.

De inspecties Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) bezochten vorig jaar samen negen locaties in de forensische zorg. Deze bieden hun patiënten geestelijke gezondheidszorg en/of verstandelijke gehandicaptenzorg als onderdeel van een (voorwaardelijke) straf of maatregel. De inspecties keken onder meer naar sturing op kwaliteit en veiligheid van zorg, veiligheid voor de samenleving, persoonsgerichte aanpak en professionaliteit van de zorgverleners.

Lees hier alle aandachtpunten.