Inspectie: visitatie en bij- en nascholing verplicht

15-12-2013

Visitatie en bij- en nascholing moeten verplicht worden voor alle professionals in de zorg. Dat stelt de Inspectie in Staat van de gezondheidszorg 2013, dat jl. vrijdag 13 december verscheen.

De kwaliteit van zorgprofessionals is een belangrijke factor voor de kwaliteit van de gezondheidszorg. Zorginstellingen en beroepsorganisaties moeten hier volgens de Inspectie meer in investeren.

Visitatie

De inspectie vindt dat beroepsbeoefenaren verplicht moeten worden om deel te nemen aan visitatieprogramma’s of andere vormen van inhoudelijke collegiale toetsing. Bovendien moeten die visitaties minder vrijblijvend worden: beroepsbeoefenaren moeten verplicht worden is te doen met de resultaten ervan.

Opleiding en bij- en nascholing

De Inspectie constateert dat de meeste zorgopleidingen inmiddels competentiegericht zijn. Op het gebied van bij- en nascholing valt echter nog veel te verbeteren. Er moet voldoende aanbod zijn voor het op peil houden van alle beroepscompetenties. Bovendien zou accreditatie van bij- en nascholing niet alleen moeten plaatsvinden op basis van aanwezigheid, maar ook op basis van toetsing van het geleerde.

Herregistratie

De Inspectie meent dat visitatie en bij- en nascholing voorwaarden zouden moeten zijn voor herregistratie. Alleen op die manier wordt gewaarborgd dat herregistratie voldoet aan de maatschappelijke verwachting dat een geregistreerd beroepsbeoefenaar aantoonbaar competent is.

Solopraktijken

In haar rapport wijst de Inspectie specifiek op de kwetsbaarheid van solopraktijken. Immers: daar is de kans groter dat iemand langdurig en onopgemerkt niet goed functioneert. De Inspectie verwacht van beroepsorganisaties dat zij een actief beleid voeren wat betreft het toezicht op solopraktijken.

Bron: Staat van de Gezondheidszorg 2013

Wat vind jij van de voorstellen van de Inspectie? Moeten ook voor gz-psychologen bij- en nascholing, visitatie  en intercollegiale toetsing verplicht worden? Plaats hieronder je commentaar.

3 thoughts on “Inspectie: visitatie en bij- en nascholing verplicht

 1. Ik ben van mening dat een goede herregistratie en nascholing regelingen helpen om in ons vak de kwaliteit te borgen en zo ook een serieus gesprekspartner voor andere partijen te zijn.
  Het probleem zit mijns inziens met name in dat de regelingen, wetten en eisen zitten in het controleren van zaken die niks met kwaliteit te maken hebben. Er wordt gecontroleerd of zaken wel goed afgevinkt zijn in plaats van of we kwaliteit hebben geleverd. Arno Goudsmit maakt in zijn boek psychotherapie in tijden van administratie hier een duidelijke en scherpe analyse van. Met eerste reageerder ben ik het op dat stuk ook eens en de controle op afvinken etc ben ik ook zat. Maar om dan tegen een scherpe herregistratie en nascholingsbeleid te zijn vind ik veel te kort door de bocht. Mijns inziens zou het goed zijn dat een beroepsvereniging hierin het voortouw neemt om zo te zorgen dat eindelijk weer eens getoetst wordt op kwaliteit in plaats van of je zaken wel goed afgevinkt hebt. Ik realiseer me dat controleren op afvinken veel eenvoudiger is dan toetsen op kwaliteit.
  Dat maakt ook dat ik denk da

 2. Ik ben het gedeeltelijk eens met bovenstaande collega dat er zeker haken en ogen zitten aan het aanscherpen van de bij- en nascholingseis. Ook ben ik het eens met haar dat de opstapeling van wet en regelgeving als een strop kan voelen en dat je daadwerkelijke behandeluren (kerntaak) in het geding komt. Tegelijk moet ik constateren dat ondanks onze uiterste inspanning als beroepsgroep er toch grote verschillen in kwaliteit bestaan. Dat goede zorg soms gelimiteerd wordt door persoonlijke ervaring, kwalificaties en scholingsachtergrond. Ik denk dat ik het hierin niet heb over de mensen die zich actief met deze site bezig houden :), dus daarin zeker geen verwijt richting bovenstaande mening. In de praktijk zit er ook duidelijk een verschil (en hierin praat ik vanuit eigen ervaring) tussen denken iets te beheersen (omdat je het voor de zoveelste keer hoort) en het daadwerkelijk beheersen. Dat er een toetsing komt over hetgeen er is geleerd en dat deze toetsing zowel iets over de betreffende collega als de kwaliteit van scholing kan zeggen (scholingstrajecten kunnen hier ook door verbeteren) lijkt mij ansicht een positieve ontwikkeling.

  Neemt niet weg dat ik het punt van bovenstaande collega begrijp en invoelbaar vind. In de totale scope aan veranderingen was het wellicht beter geweest om de ontwikkelingen en veranderingen niet allemaal tegelijk te willen doorvoeren, maar mensen eerst bekwaam te laten worden in een nieuw systeem. Ook hierin helaas de nuancering dat ons zorgsysteem drastisch hervormd zal moeten worden om het naar de toekomst houdbaar te maken, dus ik begrijp een gedeelte van de druk en snelheid die er ons wordt opgelegd. Ook al vind ik dit zeer onplezierig.

 3. NEE. Ik ben vooral tegen verplicht collegiale toetsing, bij- en nascholing en visitatie. Simpelweg omdat ik mijzelf enerzijds meer dan voldoende bekwaam en competent acht om mijn werk naar behoren te vervullen en anderzijds weet dat ik onder het Tuchtrecht val (waar ik vooral niet mee te maken wil krijgen).
  Ik ben het zat om te constateren dat mijn eigen beroepsgroepen (NIP, NVO) VOOR 50% hogere ureneisen zijn ivm herregistratie tov alle andere BIG geregistreerde beroepsgroepen (muv Psychotherapeuten) en daarmee ons als volwaardige GZ psycholoog indirect minder bekwaam achten dan de andere beroepsgroepen.
  Ik ben het zat om steeds meer te moeten en minder te mogen, opgelegd door diverse instanties zoals 1) de Overheid: Lid zijn van klachtencommissie, Herregistratie, nu dus weer mogelijk nieuwe eisen/verplichtingen; 2) ZVs: deelnemen in allerlei overleggen en ROMMEN en DISSEN en minder te mogen en vooral veel te moeten (alles behalve echt daadwerkelijk behandelen). Ik ben het zat dat inmiddels de tweedelijnsstructuur dunnetjes over eerstelijnspraktijken (en ook bij ZZPers) gelegd is. Ik ben het zat dat ZVs eisen stellen die soms (als ZZPer) niet gerealiseerd kunnen worden (ik kan als ZZPer geen GZ opleidingsplaats aanbieden) en daardoor een lagere vergoeding aan mij uitkeren. Ik ben het zat dat het nu zo is geregeld in de basiszorg in 2014 door veel ZVs dat een gecontracteerde GZ psycholoog GEEN chronisch produkt mag aanbieden en een Niet gecontracteerde GZ psycholoog dit WEL kan aanbieden en de client een nota kan indienen!! Blijkbaar is een deel van ons GZ psychologen wel capabel en een ander deel niet om dit te doen. Hier hoor ik geen enkele beroepsvereniging over!
  Kortom nu dit (visitatie, bij-nascholing) er nog eens boven op: net als vorige week op het nieuws dat de wijkzuster weer terug de wijk in moet: om dat te doen waar ze voor nodig is, nl zorg leveren. Ik wil ook als GZ psycholoog gewoon doen waar mijn hart ligt: mensen in nood behandelen! Ik wil niet als ZZPer in mijn eigen tijd op eigen kosten naar apedure dagseminars die voor mij geen toegevoegde waarde opleveren, behalve vergroting van mijn netwerk; dat regel ik wel zonder zo’n apedure dagseminar. Dat wat ik nodig heb voor een volwaardige uitvoering van mijn vak beslis is zelf en regel ik zelf (binnen de kaders van de beroepsgroepregels). Ik wil niet continu aangestuurd worden als een klein kind wat verplicht weer naar school moet als ik al ruim over de 50 ben! Misschien wordt het tijd dat de Overheid haar controle instrument van het Tuchtrecht meer als zodanig gaat inzetten en mij niet nog meer/weer allerlei aanvullende eisen gaat opleggen om te voorkomen dat ik mogelijkerwijze niet goed functioneer. Het tuchtrecht is er niet voor niets! Net zoals de ZV nu haar administratieve lasten bijna volledig bij gecontracteerde GZ psychologen heeft neergelegd. Misschien wordt het eens tijd dat de beroepsgroepen ECHT voor ons opkomen en melden dat deze zoveelste regulering ons gekwalificeerde GZ opleiding voor de zoveelste keer een brevet van onvermogen lijkt te geven. Straks zijn alle zo nodige ZZPers helemaal weggereguleerd en failliet door al deze voortdurende toename van allerlei verplichtingen. De kern van ons vak wordt uitgehold en ben ik straks ook een ambtenaar en kom ik om in de regels en verplichtingen.
  Dus intensivering van controle bij de overheid op het juist en correct naleven van de regels (klachtencommissie => tuchtrecht) is m.i. nuttiger en noodzakelijker dan verplicht nog meer eisen op te leggen aan mij als volwaardige zorgverlener. Het lost ook het Kernprobleem niet op van de zorgverlener die geen goede zorg leveren (lees bv die neuroloog). Dat zal helaas blijven. Net zoals hackers, dieven, etc etc. Hoe goed iets ook is beveiligd, er is altijd wel een slimmerik die toch de beveiliging kan en wil omzeilen. Dat als voorbeeld moet dan ook niet de focus zijn wat de Overheid nu wel mi teveel doet. Over hoeveel procenten hebben we het nou precies (de zorgverleners die hele slechte zorg leveren..).

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.