Inspectie Jeugdzorg toetst toezicht uitvoering Jeugdwet

24-03-2017

Vrijgevestigde professionals werkzaam in de Jeugdwet, ontvangen dit voorjaar een vragenlijst van de Inspectie Jeugdzorg, waaraan zij verplicht zijn mee te werken. Een aantal LVVP-leden heeft de vragenlijst al ontvangen. De Inspectie Jeugdzorg houdt daarmee toezicht op de uitvoering van de Jeugdwet. Uit informatie van de Inspectie blijkt dat de administratieve last van deze vragenlijst voor vrijgevestigden beperkt is: zij dienen uitsluitend het algemene deel van de vragenlijst te voorzien van naw-gegevens en aan te vinken dat zij ambulante zorg verlenen. De overige vragen hoeven niet te worden ingevuld.

Instructie voor LVVP-leden:
Meer informatie over de vragenlijst, het hoe en waarom kunt u HIER nalezen. Onderaan die pagina ziet u vijf opties staan, waarvan u alleen de eerste: vragenlijst risico-indicatoren algemeen deel, hoeft aan te klikken. Vervolgens vult u de naw-gegevens in en op pagina 2, bij onderdeel A1.1 vormen jeugdhulp, klikt u op ‘ambulante jeugdhulp op locatie van jeugdhulpaanbieder’. Vervolgens krijgt u een melding dat de verdere vragenlijst niet voor u van toepassing is.

Bron: nieuwsbrief LVVP d.d. 23-03-2017

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.