Inspectie: alleen klinisch psycholoog en psychiater hoofdbehandelaar in de GGZ

04-04-2013

In de nieuwe, gespecialiseerde GGZ kunnen alleen de klinisch psycholoog en de psychiater optreden als hoofdbehandelaar. Dat stelt de Inspectie voor de Gezondheidszorg in een advies aan de Minister.

Eerder bracht de IGZ al een concept-advies uit over het hoofdbehandelaarschap. Daarin was niet duidelijk of dit de huidige GGZ betrof, of de toekomstige gespecialiseerde GGZ, zoals deze volgens het Bestuurlijk Akkoord zal worden ingericht.

De Inspectie maakt nu een duidelijke keuze. Zij adviseert de Minister om voor dehuidige GGZ geen aanwijzing te geven over het hoofdbehandelaarschap. Voor de nieuwe, gespecialiseerde GGZ adviseert de Inspectie om het hoofdbehandelaarschap te beperken tot de klinisch psycholoog en de psychiater.

De nieuwe, gespecialiseerde GGZ is veel kleiner dan de huidige GGZ. Zij betreft alleen hoogwaardige complexe zorg, in multidisciplinair verband. De rest van de GGZ wordt ondergebracht in de generalistische basis GGZ. Daar komt een veel bredere groep van professionals in aanmerking voor het hoofdbehandelaarschap. De Inspectie noemt de gz-psycholoog, de psychotherapeut, de klinisch neuropsycholoog en de verpleegkundig specialist (naast uiteraard de klinisch psycholoog en de psychiater).

Geen psychotherapeut

 Eerder noemde de Inspectie ook de psychotherapeut als mogelijk hoofdbehandelaar. In de nieuwe gespecialiseerde GGZ vindt de Inspectie dit niet langer gepast. Het hoofdbehandelaarschap vereist een brde, multidisciplinaire blik en aansturing waaraan de psychotherapeut onvoldoende voldoet.

Gz-psychologen te laag opgeleid

De gezondheidszorgpsycholoog en de verpleegkundig specialist zijn volgens de Inspectie te laag opgeleid om hoofbehandelaar te kunnen zijn in de specialistische zorg. De Inspectie trekt een vergelijk met profielartsen, die ook geen hoofdbehandelaar kunnen zijn.

Klinisch neuropsycholoog: geen zelfstandge patiëntenzorg

De klinisch neuropsycholoog biedt volgens de Inspectie geen zelfstandige patiëntenzorg in de GGZ, en komt daarom niet in aanmerking voor het hoofdbeehandelaarschap.

Meer lezen: concept advies Inspectie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.