Input gevraagd voor nieuwe cao UMC

20-05-2020

Op 1 januari 2021 loopt de huidige cao Universitair Medische Centra (UMC) af. Dit betekent dat AC/FBZ de komende tijd haar inzet gaat bepalen voor een nieuwe cao. Voordat de onderhandelingen over de nieuwe cao beginnen kun je, als lid van de NVGzP, die bij cao-partij AC/FBZ is aangesloten, onderwerpen aandragen.

Ervaar je bijvoorbeeld knelpunten in je arbeidsvoorwaarden? Of zijn er andere punten waarover in jouw ogen afspraken moeten worden gemaakt? Laat het ons dan uiterlijk 21 juni weten. We hebben bewust een ruime deadline voor het leveren van input aangehouden, omdat we ons realiseren dat je werk grotendeels in het teken van COVID-19 kan staan.

Wij geven jouw punten door aan AC/FBZ, die op basis van alle input een opzet opstelt. Daarin worden bijvoorbeeld onderwerpen als scholing, werkdruk en salarisbepalingen opgenomen.

De onderhandelingen voor de nieuwe cao UMC starten naar verwachting dit najaar. Gedurende het cao-proces kun je het verloop volgen via de site van FBZ. Ligt er eenmaal een akkoord, dan stellen wij je als NVGzP-lid in de gelegenheid je mening kenbaar te maken. Alleen als een meerderheid van de achterban instemt, wordt een akkoord omgezet in een cao.

Wil je direct invloed uitoefenen? Word lid van de klankbordgroep!
Zowel in aanloop naar als tijdens de onderhandelingen, speelt de klankbordgroep voor de cao UMC een belangrijke rol. De klankbordgroep denkt mee over de inzet en fungeert tijdens de onderhandelingen in figuurlijke zin als klankbord, om te toetsen of AC/FBZ de goede richting opgaat.
Vind je het leuk om nauw betrokken te zijn bij de cao-onderhandelingen en hier rechtstreeks invloed op uit te oefenen? Meld je dan namens de NVGzP aan voor de klankbordgroep via bureau@fbz.nl. De klankbordgroep vergadert zo vaak als nodig is, mede afhankelijk van het verloop van de onderhandelingen.