Suggesties voor de nieuwe Cao Gehandicaptenzorg?

20-04-2021

De Cao Gehandicaptenzorg eindigt op 1 oktober 2021. Voordat de onderhandelingen over de nieuwe cao beginnen kun je, als lid van onze vereniging die bij vakbond FBZ is aangesloten, onderwerpen aandragen.

Ervaar je knelpunten in jouw arbeidsvoorwaarden? Over welke afspraken zou FBZ in de nieuwe cao volgens jou moeten onderhandelen? Verzoek is jouw punten uiterlijk 20 mei a.s. via bureau@nvgzp.nl aan te leveren.

Op basis van jouw input, de inbreng van verschillende beroepsgroepen, en de cao-klankbordgroep met leden uit het veld, stelt FBZ een agenda op met de onderwerpen die aan de orde komen tijdens de onderhandelingen. Vervolgens treden we in overleg met de andere vakbonden om na te gaan of een gezamenlijke inzet tot de mogelijkheden behoort. Gebruikelijk wisselen de cao-partijen (werkgevers en werknemers) voorafgaand aan de onderhandelingen de wederzijdse inzetten uit.

De onderhandelingen gaan in het derde kwartaal van start. We houden je op de hoogte gedurende het cao-proces. Nadat FBZ een akkoord heeft gesloten voor een nieuwe cao, dan vragen wij onze leden die onder deze cao vallen, hun stem daarover uit te brengen. Immers, leden hebben het laatste woord.

Voor ontwikkelingen over deze cao en achtergrondinformatie kun je terecht op de cao-pagina.