Inkoopvoorwaarden 2019

16-05-2018In april jl. hebben alle zorgverzekeraars hun inkoopvoorwaarden voor 2019 bekendgemaakt. Daarmee kunnen zorgaanbieders zich oriënteren op hun contracten voor volgend jaar.

De omzetplafonds zijn ook in 2019 duidelijk aanwezig. Sommige verzekeraars gaan er wat meer pragmatisch mee om, maar ook dat heeft nadelen. Zo stelt bijvoorbeeld VGZ dat ze zich het recht voorbehoudt het omzetplafond gedurende het jaar naar beneden bij te stellen. Voor vrijgevestigden blijft het zaak om zelf de omzetplafonds in de gaten te houden: daarvoor wordt vastgehouden aan terugvordering. Inmiddels is duidelijk dat dat ook jaren later nog voor problemen kan zorgen. CZ hanteert nog steeds, schijnbaar in plaats van omzetplafonds, de productmix.

Zorgverzekeraars blijven diverse mogelijkheden bieden om voor meer vergoeding in aanmerking te komen. Denk hierbij aan visitatie, het Keurmerk Basis GGZ en de inzet van e-healthmethodieken. Dat kan leiden tot meer kosten of meer administratie, dus blijf letten op de balans tussen investering en resultaat.

Het Kwaliteitsstatuut krijgt steeds meer een plek als criterium voor kwaliteit van zorg. Ook ROM wordt daarbij veel genoemd, waarbij de aanleververplichting wel door veel verzekeraars is losgelaten.

Eldermans|Geerts organiseert informatieavonden over de inkoopvoorwaarden. Je vindt hier meer over op hun website.