Inkoop jeugdzorg: informatie en contracten

18-04-2014

Nu beschikbaar: handouts van de bijeenkomsten voor aanbieders jeugdzorg, die VWS in april 2014 organiseerde

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft op haar website een informatiepagina ingericht over de landelijke inkoop van jeugdzorg door gemeenten. Hier is onder andere het tijdpad te vinden voor inkoop van jeugdzorg en diverse documenten, waaronder modelcontracten. De landelijke inkoop heeft betrekking op jeugdhulp met een specialistisch karakter die op landelijke schaal wordt ingekocht. Hiertoe behoort ook de gespecialiseerde jeugd-GGZ.

Op de website van de VNG zijn tevens de presentaties te vinden van een aantal masterclasses voor gemeentelijke beleidsmakers over de jeugd-GGZ. Deze presentaties zijn voor zorgaanbieders interessant omdat zij een beeld geven van diverse aspecten van het te verwachten inkoopbeleid.

Eerder opende het NIP al een informatiesite voor professionals over de transitie van de jeugdzorg en jeugd-GGZ. Hier is onder andere informatie te vinden over de stand van zaken in de 42 regio’s.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.