Informeer je cliënt over persoonlijke gegevensbescherming – Model Privacystatement

26-08-2022

 

De wet verplicht gz-psychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen om een dossier aan te leggen. In dit dossier moeten behandelaars de gegevens van en over cliënten vastleggen die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of zorgvuldig onderzoek te doen. Daarnaast verplicht de wet diezelfde behandelaars om de persoonsgegevens en daarmee de privacy van cliënten te beschermen.  

Met het invullen, eventueel aanpassen en vervolgens beschikbaar stellen van het (model) Privacystatement verklaart de behandelaar de wet op dit punt na te leven en de privacy van de cliënt te waarborgen.  

Download het model (Word-document) via het ledenportaal.

Meld je eerst aan bij het ledenportaal, daarna werkt de link automatisch. Het document staat onderaan de lijst downloads.

NOOT: Aan het model Privacystatement mogen en kunnen geen rechten ontleend worden. Zoals op alle informatie en documenten op de (leden)website van de NVGzP is ook op dit model Privacystatement de disclaimer van toepassing. Het model Privacystatement moet niet verward worden met de “Privacyverklaring” van de NZa, welke feitelijk een “PrivacyBezwaarverklaring” is.