Informatiekaart NZa beschikbaar

07-11-2019

De Nza heeft een informatiekaart ontwikkeld, waarin een algemeen overzicht wordt gegeven welke opleidingsactiviteiten vergoed worden via de beschikbaarheidsbijdrage.

Alhoewel het een globaal overzicht is, geeft het op hoofdlijnen aan welke kosten en baten zijn meegenomen in de nieuwe beschikbaarheidsbijdrage.

De informatiekaart is hier te downloaden.