Informatie TOP opleidingsplaatsen

12-05-2020

Stichting TOP opleidingsplaatsen heeft een aantal interessante berichten ten aanzien van het nieuwe toewijzingsvoorstel 2021 en het vastgestelde toewijzingsvoorstel voor de extra opleidingsplaatsen gz-psycholoog in 2020.

Publicatie Concept toewijzingsvoorstel 2021 uitgesteld
Volgens het tijdpad dat TOP Opleidingsplaatsen voor de toewijzingsprocedure hanteert, zou rond 1 mei 2020 het Concept toewijzingsvoorstel 2021 worden uitgestuurd. Helaas zijn wij genoodzaakt om deze datum uit te stellen.

Het Ministerie van VWS heeft op dit moment nog geen instroomaantallen bekend gemaakt waarop TOP Opleidingsplaatsen een berekening heeft kunnen baseren. Nu het Concept toewijzingsvoorstel is verlaat, houdt dit in dat het toewijzingsproces vertraging gaat oplopen. Zodra er concrete informatie is, zal TOP Opleidingsplaatsen hierover berichten.

De NVGzP heeft in deze aangegeven dat de verlate reactie van het ministerie van VWS ongewenst is en dat voorkomen dient te worden dat dit ten koste gaat van de organisatie binnen het werkveld. Binnen het bestuur van TOP opleidingsplaatsen zal, na reactie van het ministerie van VWS over de instroomaantallen, bespreken wat dit betekent voor de te hanteren termijnen binnen het proces van toewijzen. Op een later tijdstip zal TOP opleidingsplaatsen hierover nader berichten.

Aanvragen voor opleidingsjaar 2021
Onderstaande tabel toont een forse stijging in het aantal aanvragen voor de GZ-opleiding in vergelijking met vorig jaar. Voor de aanvragen betreffende de overige opleidingen blijft de behoefte ongeveer gelijk.

Aanvragen 1-4-2020 Reeds erkend Nieuw erkend Totaal 2021 Totaal 2020
Opleiding
Gz-psycholoog 1308 38 1346 1166
Psychotherapeut 154 12 166 161
Klinisch psycholoog 180 4 184 180
Klinisch neuropsycholoog 22 1 23 25
GGZ Verpleegkundig spec. 115 0 115 116

Afgesproken is dat TOP opleidingsplaatsen gaat bekijken waar deze stijging vandaan komt. Duiding hiervan kan meegenomen worden in toekomstige toewijzingsvoorstellen en beleidsvorming hieromtrent.

Beschikbaarheidbijdrage voor extra 100 opleidingsplaatsen GZ-psycholoog 2020
Op 30 april 2020 heeft het Ministerie van VWS het toewijzingsvoorstel voor de extra 100 opleidingsplaatsen vastgesteld. Het betreffende verdeelplan wordt t.z.t. gepubliceerd op de website van het ministerie. Alle zorgaanbieders die in het aanvullende verdeelplan 2020 van VWS zijn opgenomen, krijgen apart bericht van de NZa. In dit bericht wordt de te volgen procedure verder toegelicht. Bij vragen kunnen zij natuurlijk altijd contact opnemen met de NZa.