Indienen onderwerpen voor voorwaardelijke toelating basispakket 2020

21-02-2018

Het Zorginstituut Nederland (ZiN) is gestart met de jaarlijkse procedure voor voorwaardelijke toelating van zorgonderwerpen in het basispakket. Onder bepaalde voorwaarden kan de minister van Medische Zorg besluiten zorg die (nog) niet voldoet aan het ‘stand van de wetenschap’-criterium, tijdelijk op te laten nemen in het basispakket van de zorgverzekeraars.

De tijdelijke toelating vindt plaats onder verschillende voorwaarden. Eén daarvan is het uitvoeren van onderzoek naar de effectiviteit en de kosteneffectiviteit van de tijdelijk toegelaten zorg. Op basis van de resultaten van dat onderzoek kan dan worden vastgesteld of deze zorg wel of niet voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk.

In de bottom-up procedure verzamelt het ZiN de aanvragen, die per onderwerp in de vorm van een dossier ingediend moeten worden. Vervolgens legt het ZiN een selectie van onderwerpen voor aan de Wetenschappelijke Adviesraad en ZonMw, voor advies over de wetenschappelijke kwaliteit en haalbaarheid van het onderzoeksvoorstel uit de aanvraag. Er is ook een top-down procedure, waarbij vanuit het ZiN onderwerpen aangedragen worden, die overigens aan dezelfde dossiereisen moeten voldoen als de onderwerpen in de bottom-up procedure die nu gestart is.

Voor meer informatie, ook over de voorwaarden, kun je terecht op de website van het ZiN (klik hier). Het indienen van een dossier loopt via ProjectNet (klik hier), waarbij de indieningsmogelijkheid sluit op 15 mei 2018, 14:00.