In gesprek met de gemeente?

15-06-2018

P3NL biedt handreiking aan Jeugdprofessionals

De leden van de verenigingen die zijn aangesloten bij P3NL, de federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen, hebben bij de tussenevaluatie van de Jeugdwet een aantal aanbevelingen gedaan. Maar hoe vertaal je dat als je in gesprek wilt gaan met jouw gemeente? Daarvoor is door de Commissie Jeugd van P3NL een praktische handreiking opgesteld: ‘Wat vinden psychologen, pedagogen en psychotherapeuten belangrijk?’ Dit document is nu beschikbaar voor iedere (jeugd)professional.

Gelet op de nieuwe gemeenteraden en de colleges van burgemeester en wethouders die overal in den lande zijn gevormd, kan deze handreiking worden gebruikt om onderwerpen te kiezen die aan bod kunnen komen in de gesprekken met de eigen gemeente. Het document sluit aan op de aanbevelingen uit de evaluatie van de Jeugdwet. Naast een beknopt overzicht van de onderwerpen, is per onderwerp een toelichting gemaakt. De onderwerpen die worden behandeld, zijn: (meer) samen optrekken, eenvoud, meer kennis in de wijkteams, een helder zorglandschap en domeinoverstijgend werken.