In 2021 verplichte registratie aantal wachtenden in de GGZ via Vektis

05-01-2021

De NZa Transparantieregeling zorgaanbieders GGZ is per 1 januari 2021 gewijzigd. GGZ-aanbieders zijn nu verplicht om, naast de wachttijden, óók het aantal wachtenden te registreren. Het registreren van het aantal wachtenden gaat op dezelfde manier als het registreren van de wachttijden en loopt eveneens via de website van Vektis. 

Nadere informatie via mail: Juiste AGB-registratie noodzakelijk
Registreren van het aantal wachtenden is in de loop van januari 2021 mogelijk. Ben je GGZ-aanbieder en geldt deze registratieplicht straks ook voor jou? Dan ontvang je in januari een e-mail van Vektis met het verzoek de registratie in orde te maken. Deze e-mail stuurt Vektis naar het mailadres van jouw onderneming welke geregistreerd staat in de AGB-registratie. Controleer zodoende nu al jouw AGB-registratie in geval je twijfelt of het goed geregistreerd staat en geef indien nodig het juiste mailadres telefonisch aan Vektis door (tel. 030 8008 300).

Achtergrond
De aanleververplichting voor GGZ-aanbieders komt voort uit de Transparantieregeling zorgaanbieders GGZ van de NZa. Alle betrokken partijen in de GGZ, en niet in het minst de patiënten, hebben belang bij inzicht in actuele wachttijden en aantal wachtenden. Zo weten zij hoelang het duurt voordat een patiënt bij een bepaalde zorgaanbieder terecht kan en kunnen zij de juiste keuzes maken. Via Vektis is er één actueel, onafhankelijk en vergelijkbaar bronbestand van de wachttijden en wachtenden in de GGZ en hoeven aanbieders deze alleen hier aan te leveren.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verplicht aanbieders van geestelijke gezondheidszorg sinds 1 januari 2018 om hun wachttijdgegevens maandelijks aan te leveren