ICT-systemen GGZ-ZorgPrestatieModel haperen

21-07-2022

Problemen met facturering & vergoeding van geleverde zorg

Veel ICT-leveranciers hebben hun Elektronische Patiënten/Cliënten Dossier (EPD-/ECD-) systemen nog steeds niet kunnen aanpassen op het ZorgPrestatieModel (ZPM) voor de GGZ dat per 1 januari 2022 van kracht is gegaan.

Factureren van de geleverde (en geregistreerde) zorg aan de zorgverzekeraars is daardoor (nog) niet mogelijk voor veel GGZ-organisaties en gebruikers van de betreffende ICT-systemen. Zorgaanbieders weten hierdoor niet of zij de gedeclareerde consulten vergoed krijgen van de zorgverzekeraars. Daarnaast is het onmogelijk om aan de registratie- en informatieverplichting omtrent de ZorgVraagTypering (ZVT) aan de NZa te voldoen. Vooralsnog treedt de NZa alleen coulant op voor de gebruikers van Medicore (van Tenzinger).

Lees er hier meer over.

Zie voor de NZa-coulance het laatste bericht in de NZa-nieuwsbrief van juli 2022