Hulp bij verplichtingen Wtza?

05-10-2022

Op 1 januari 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking getreden. De Wtza kent een aantal onderdelen:

  • de meldplicht
  • de vergunningplicht
  • de eis van een onafhankelijk intern toezichthouder
  • en de jaarverantwoordingsplicht

De wet is van toepassing voor zorginstellingen en individuele zorgverleners die vallen onder de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Wil je weten wat er voor jou of voor jouw organisatie van toepassing is? Beantwoord dan de vragen in de Wtza-wizard van Eldermans|Geerts.

Artikelen over de Wtza
Op de website van Eldermans|Geerts vind je ook meerdere artikelen die geschreven zijn over de Wtza, zoals: hoe je bezwaar kunt maken tegen een afgewezen Wtza-vergunningsaanvraag. Ook vind je een link om te luisteren naar de podcast: “Wtza: welke verplichtingen komen er op zorgaanbieders af?”