Huisartsen willen meer geld voor POH GGZ

09-09-2015

De Landelijk Huisartsenvereniging LHV vindt dat er meer geld beschikbaar moet komen voor de POH-GGZ. Dat schrijft de LHV in een brief aan de minister die op 3 september werd gepubliceerd.

De inzet van de POH-GGZ heeft de afgelopen twee jaar een hoge vlucht genomen. Belangrijkste achtergrond daarvan is de reorganisatie van de GGZ, waarbij bepaald is dat psychische klachten dienen te worden behandeld in de huisartsenpraktijk. Daarmee heeft een verschuiving plaatsgevonden van de voormalige eerstelijnspsychologie naar de POH GGZ.

Inmiddels hebben vrijwel alle huisartsenpraktijken een POH-GGZ als ondersteuner van de huisarts.  Ook de omvang van de inzet van de POH-GGZ per praktijk is nog steeds groeiende. Op basis daarvan heeft de NZa besloten om de maximuminzet van de POH-GGZ te verhogen van 1/3 fte per normpraktijk tot 1 fte. De LHV vindt dat hier ook een verruiming van de financiële middelen voor de inzet van de POH-GGZ bijhoort.

Onder psychologen roept de uitdijende praktijk van de POH GGZ veel vragen op. De indruk bestaat dat de POH GGZ de neiging heeft om patiënten te lang zelf te behandelen, ook wanneer sprake is van psychische stoornissen waarvoor GGZ geïndiceerd is. POH’s GGZ zijn hiervoor niet opgeleid. De NVGzP heeft in een brief aan de LHV gewezen op de gevaren hiervan voor de kwaliteit en doelmatigheid van de patiëntenzorg. Ook de vereniging van vrijgevestigde psychologen LVVP heeft al bij de LHV aan de bel getrokken.

Klik hier voor meer informatie over de brief van de LHV aan de minister.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.