Huisartsen starten actie tegen marktwerking in huisartsenzorg

13-03-2015

Onder de titel ‘Het roer moet om’ is een groep bezorgde huisartsen een actie gestart tegen de marktwerking in de zorg en de toenemende macht van zorgverzekeraars. Het manifest dat door de groep is opgesteld is inmiddels al getekend door meer dan meer dan tweederde van alle huisartsen en bijna veertien duizend sympathisanten. De NVGzP roept haar leden op het manifest als sympathisant te ondertekenen. Minister Schippers heeft inmiddels gereageerd  op het manifest.

Een van de initiatiefnemers van de actie is Jacques de Milliano, mede-oprichter van Artsen zonder Grenzen en oud-Kamerlid voor het CDA.

Volgens het manifest “Het roer moet om” is het zorgstelsel in de eerste lijn ernstig aan het ontsporen. Het huisartsenmodel wordt gesloopt door “product-denken”. Huisartsen moeten als marktkoopmannen concurreren met collega’s, in plaats van samen te werken. De patiënt is ‘consument’ geworden, en het vertrouwen  in de deskundigheid van de arts is door de zorgverzekeraar ingeruild voor de laagst onderhandelde prijs door de inkoopmanager.

Het manifest is woensdagnacht 11 maart tegen de deur van VWS en hoofdkantoren van zorgverzekeraars gespijkerd. (klik hier voor reportage NOS).

In het Manifest worden drie eisen gesteld:

  • Haal de huisarts uit de greep van de Mededingingswet en herstel “samenhang door samenwerking” als leidend principe in de eerstelijns zorg.
  • Samenwerken en onderhandelen alleen op gelijkwaardige basis. Landelijk én regionaal. Dus geen schijnonderhandelingen meer met de zorgverzekeraar.
  • Toon vertrouwen in de deskundigheid van de beroepsgroep. Stop dan ook de grenzeloze verzameldrift van nutteloze data.

Het manifest is inmiddels al getekend door meer dan de helft van de 9.200 huisartsen en bijna veertien duizend sympathisanten. De Landelijke Vereniging van Huisartsen steunt de actie. Ella Kalsbeek, voorzitter van de LHV op de website van de vereniging: ‘De LHV begrijpt deze spontane actie van bezorgde huisartsen heel goed en ondersteunt hun pleidooi. Wij delen hun zorgen, ook wij vinden dat het anders moet. Regionale samenwerking en afspraken tussen zorgverzekeraars en huisartsen moeten mogelijk zijn, evenals meerjarige contracten. Daarvoor is niet alleen de medewerking van zorgverzekeraars nodig. De politiek lijkt zich gelukkig al te realiseren dat wet- en regelgeving wellicht aangepast moet worden.’

De NVGzP ondersteunt de actie en roept haar leden op het manifest als sympathisant te ondertekenen. Directeur Mirjam van Dootingh: “Vooral vrijgevestigde gz-psychologen ervaren dezelfde problemen als huisartsen: onevenredig macht van zorgverzekeraars, toenemende bemoeienis van verzekeraars met  de praktijkuitoefening, explosief stijgende administratieve belasting.  Wij vragen daar ook voortdurend aandacht voor bij de NZa. Het is goed dat de huisartsen nu ook  publiekelijk in opstand komen. “Dat verdient onze volledige steun, niet in de laatste plaats omdat wat de huisartsen bereiken richtinggevend zal zijn voor andere beroepsbeoefenaren.”  

Klik hier om het Manifest te lezen en/of als sympathisant te tekenen.

Klik hier voor overzicht van de media-aandacht voor het protest.

Klik hier  voor reactie minister Schippers

2 thoughts on “Huisartsen starten actie tegen marktwerking in huisartsenzorg

    1. Waar volgen en niet samen de strijd aangaan. We staan voor dezelfde problemen. Zou een mooie start zijn voor de nieuwe federatie voor psychologen!

Comments zijn gesloten