Hoe worden de P-opleidingen in jouw instelling gefaciliteerd?

31-01-2020


Met ingang van 1 januari 2020 is de beschikbaarheidsbijdragen voor P-opleidingen omhoog gegaan. Op basis van een eigen kostenonderzoek heeft de NZa dekkende vergoedingsbedragen vastgesteld.
De NVGzP wil zicht krijgen op hoe de beschikbaarheidsbijdragen voor P-opleidelingen in praktijkinstellingen worden toegepast; welke faciliteiten worden gerealiseerd en welke kosten voor opleidelingen worden vergoed? 

We willen dit doen met een vragenlijst, waarbij je anoniem kunt invullen hoe de faciliteiten voor de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog zijn vormgegeven.

De vragenlijst kan worden ingevuld door opleidelingen en praktijkopleiders. Daarnaast door iedereen die informatie heeft, en kwijt wil, over hoe faciliteiten voor P-opleiding worden gerealiseerd in de eigen instelling.
Indien je niet op de hoogte bent van de salarissen/regelingen van andere opleidingen, kun je volstaan met het antwoord ‘weet niet’.

Deze vragenlijst kan worden ingevuld tot 13 februari.