Hoe verder na een depressie of angststoornis op jeugdige leeftijd?

06-03-2020

Angst en depressie zijn wereldwijd de meest voorkomende psychische stoornissen. Ook onder adolescenten. Eén op de vijf krijgt er voor zijn 21e mee te maken. Gelukkig herstellen de meesten, maar er is een grote kans dat de jongeren opnieuw klachten krijgen. Het is de vraag of jongeren hierbij geholpen kunnen worden. Het StayFine onderzoek brengt daar verandering in.

Hulpverleners die een behandeling voor een angst- of depressieve stoornis bij adolescenten (13 t/m 21 jaar) afronden kunnen hen voor een vervolg verwijzen naar de Stay Fine app.

De Stay fine app: de focus van de app ligt op zelfmanagement. Bijvoorbeeld door regelmatig bij te houden hoe het gaat en aandacht schenken aan positieve ervaringen en gedachten.  De Stay Fine app bevat ook een interventie. Afhankelijk van de vroegere klachten, wordt de inhoud aangepast aan de behoeften van de jongere. Door de app kan geoefend worden met actief blijven, slaap, uitdagingen aangaan en goed voor jezelf zorgen.  Het gebruik van de app wordt begeleid door ervaringsdeskundigen. De app is gebaseerd op kortdurende Preventieve Cognitieve Therapie (PCT) die effectief is gebleken om terugval in depressie bij volwassenen te voorkomen.

Onderzoek: De vraag is of jongeren zich langer goed blijven voelen door het monitoren van depressie of angstklachten versus monitoren plus een gepersonaliseerde interventie van 10 weken via de app. Tot drie jaar na gebruik van de app worden jongeren gevolgd. Hierdoor komen unieke data beschikbaar over terugkerende angst en depressieve klachten.

Dit onderzoek is hard nodig, omdat naar schatting 60% van de jongeren binnen drie jaar opnieuw angst- of depressieve klachten ontwikkelt. Het is ook belangrijk omdat er tot op heden nog geen bewezen effectieve methode is om herhaling van de klachten onder jongeren te voorkomen. Bovendien is de verwachting dat jongeren na herstel beter in staat zijn onderliggende factoren die tot de angst- of depressieve stoornis geleid hebben aan te pakken.

Er is een folder voor hulpverleners en een voor jongeren ontwikkeld.

Aanmelden: Jongeren (13 t/m 21 jaar) die zijn hersteld van angst of depressie kunnen meedoen aan dit onderzoek. Deelname is gratis. Voor meer informatie of aanmelden:
Mobiel:                                     0613902366
E-mail:                                     info@stayfine.nl
Facebook/Twitter/Instagram  stayfin
LinkedIn:                                   Stay Fine App

Betrokken onderzoekers:
Prof. dr. Claudi Bockting Universiteit van Amsterdam/Amsterdam Universitair Medisch Centrum
Prof. dr. Maaike Nauta, Rijks Universiteit Groningen/ Accare
Dr. Yvonne Stikkelbroek Universiteit Utrecht/Ggz Oost Brabant
Suzanne Robberegt Msc., GGGZ Oost Brabant
Bas Kooiman Msc., Rijks Universiteit Groningen

Het onderzoek wordt gefinancierd door ZonMw, RINO Zuid, GGZ Oost Brabant, Accare en Rijks Universiteit Groningen.