Hoe staat het met de plannen voor de fusie tussen de NVGzP en het NIP?

24-03-2022

Begin december kondigden de besturen van de NVGzP en het NIP aan van plan te zijn te gaan fuseren. Sinds die eerste aankondiging wordt er door collega’s van beide verenigingen hard gewerkt aan de voorbereiding van een zogeheten  fusievoorstel, dat uiteindelijk aan de beide ledenraden voorgelegd kan worden.

Sinds de intentie is ondertekend, was de weg vrij om de verdere inhoud en vorm concreet in te gaan vullen, en daarbij inzicht in elkaars gegevens te geven. Wij sturen erop aan in de zomer een fusievoorstel aan de beide ledenraden voor te kunnen leggen.

Vragen van onze leden
Wij ontvingen enkele vragen van leden die benieuwd waren naar wat een fusie voor hen zou kunnen betekenen. Deze vragen hebben we nu toegevoegd aan de Q&A die we al eerder publiceerden. Bekijk hier de nieuwe versie van de Q&A.

Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op via bureau@nvgzp.nl. Wij zullen de Q&A op basis van gestelde vragen regelmatig actualiseren.

Waarom ook alweer de wens om te fuseren?
Het samenvoegen van de NVGzP en het NIP leidt tot één krachtige beroepsvereniging, waarin plaats is voor alle (post) master opgeleide psychologen in de volle breedte van de psychologie. Met één grote en krachtige vereniging voor psychologen versterken we de beroepsidentiteit, treden we gezamenlijk opiniërend op, kunnen we de belangen van onze verschillende beroepsgroepen nog beter dan voorheen behartigen, en onze dienstverlening verbreden. Lees hier het complete verhaal over de fusie-intentie.