Het zorgprestatiemodel komt eraan!

01-12-2021

Per 1 januari 2022 zal het zorgprestatiemodel de prestaties voor basis-ggz, de dbc’s en zzp’s in de gespecialiseerde ggz, en de dbbc’s in de fz vervangen. Denk er dus aan dat je vóór 1 januari 2022 alle nog lopende trajecten administratief afsluit. Deze harde administratieve afsluiting kan via de afsluitreden “Overgang naar zorgprestatiemodel”. Je declareert hierbij de daadwerkelijke minuten die je in 2021 hebt besteed aan het behandeltraject, volgens de onderstaande tabel. De prestaties kunnen op 31 december administratief worden afgesloten, maar ook al eerder in de maand.

Prestatie Tijdsgrenzen in minuten
Onvolledig behandeltraject 0-180
Basis ggz kort 181-360
Basis ggz middel 361-600
Basis ggz intensief 601 en meer

Let op! Het product chronisch is bij de afsluitreden “Overgang naar zorgprestatiemodel” komen te vervallen. Ook voor dit product declareer je de daadwerkelijke bestede minuten volgens de bovenstaande tabel. Verder moet een zorgtraject dat vóór 1 oktober is gestart, in ieder geval 1 minuut directe tijd van de regiebehandelaar bevatten. Bij trajecten die na 1 oktober zijn gestart, gaat deze regel niet op.

Behandeltrajecten die in 2021 zijn of worden afgerond worden declareer je op de reguliere manier.

Per 2022 declareer je de zorg van lopende behandeltrajecten volgens het zorgprestatiemodel, dus per consult. Ook in 2022 zal het eigen risico van de cliënt (weer) worden aangesproken. Let erop dat voor alle cliënten die in 2022 in behandeling zijn (dus ook voor de nog lopende trajecten uit 2021) een zorgvraagtypering moet worden ingevoerd. Dit hoeft bij een lopende behandeling niet te gebeuren in het eerste gesprek, maar bijvoorbeeld tijdens een (tussentijdse) evaluatie of ander geschikt moment.

Het je vragen over het zorgprestatiemodel? Neem dan contact met ons op via bureau@nvgzp.nl of kijk op het ledenportaal. De NVGzP heeft op 30 september een webinar georganiseerd dat op het ledenportaal is terug te kijken. Naast het webinar staan hier ook veel gestelde vragen.