Het is zinvol je te verdiepen in OER!

02-03-2021


In deze video leggen Marnix Loer en Vivian Veldkamp aan je uit waarom het zinvol kan zijn je te verdiepen in de OER (de landelijk vastgestelde Onderwijs- en ExamenRegeling). Als je start met je opleiding tot gz-psycholoog of klinisch (neuro-)psycholoog, ontvang je als het goed is van de opleidingsinstelling de OER.

Zie voor  meer informatie deze website.

OER wordt weinig gelezen
Marnix Loer en Vivian Veldkamp (leden van de Kamer Opleidelingen) hebben gemerkt dat veel opleidelingen deze OER niet lezen. De drie belangrijkste redenen hiervoor zijn: ik heb het niet gezien of geen tijd om het te lezen, ik vertrouw erop dat de opleidingsinstelling de regels correct naleeft of ik heb het idee dat het niet uitmaakt als ik ergens een punt van maak want ik voel me afhankelijk van de opleidingsinstelling. Ook werd genoemd dat het document te lang en te saai is.

Vragen of opmerkingen?
Heb je naar aanleiding hiervan vragen of opmerkingen? Mail dan de kamer Opleidelingen van de NVGzP: kameropleidelingen@nvgzp.nl