Herziening wet BIG m.b.t. tuchtrecht: griffierecht en tuchtklachtfunctionarissen

14-03-2019

Per 1 april wordt de herziening van de wet BIG van kracht. Er veranderen daarin ook zaken op het gebied van tuchtrecht. Twee daarvan hebben direct betrekking op de mensen die een tuchtklacht bij de tuchtcolleges in willen dienen: de invoering van griffierecht en de komst van tuchtklachtfunctionarissen. Wat dat betekent en inhoudt, is lees je hieronder.

Tuchtklachtfunctionarissen
De tuchtklachtfunctionaris is er voor mensen met een zorgklacht die erover denken een klacht in te dienen bij een Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. De tuchtklachtfunctionaris helpt met het opstellen en onderbouwen van een tuchtklacht. Daarnaast kan de tuchtklachtfunctionaris advies geven of de klacht tegen de juiste persoon gericht of op de juiste plaats is bij een tuchtcollege.

Veelgestelde vragen
Voor antwoord op: wat doet de tuchtklachtfunctionaris wel/niet en andere veelgestelde vragen die mensen met een klacht kunnen hebben: lees verder

Griffierecht
Wie een klacht indient bij een Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, betaalt per 1 april 2019 € 50 griffierecht. Dit is een bijdrage in de kosten van de procedure en is wettelijk zo bepaald (net als bij bestuursrecht en civiel recht).

Veelgestelde vragen
Voor antwoord op: waarom griffierecht en krijgt de klager geld terug en andere veelgestelde vragen: lees verder

Regionale Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg
Iemand die ontevreden is over het handelen van een zorgverlener, kan een klacht indienen bij een Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.
Lees verder