Hervormingen in de gesloten jeugdhulp

12-07-2022

Op 8 juli 2022 presenteerde Staatssecretaris Maarten van Ooijen via een Kamerbrief zijn plan voor drastische hervormingen in de gesloten jeugdhulp.

Het plan kent twee sporen:

  • afbouw van de grootschalige voorzieningen voor gesloten jeugdhulp; en
  • nul gesloten plaatsingen vanaf 2030

Wanneer het toch nodig blijkt om een jeugdige uit huis te plaatsen, blijft de jeugdige in de eigen regio op een vaste plek in een kleinschalig georganiseerde voorziening. Dit moet zorgen voor stabiliteit en ontwikkeling van de jeugdige door verbetering van kwaliteit van zorg en onderwijs.

Verder lezen
– Lees hier het volledige persbericht
– Lees hier de kamerbrief