Herregistratieverplichting voor alle artikel 3 Wet BIG-beroepsbeoefenaren gaat van start!

18-03-2022

BIG-geregistreerde gz-psychologen (artikel 3, Wet BIG) die gebruik hebben gemaakt van de opschorting van de herregistratie in verband met de coronaperiode, moeten zich vóór 1 januari 2023 herregistreren. Dat schrijft het ministerie van VWS in een bericht aan de NVGzP.

Herregistratie over de eerste of laatste vijf jaar van de verlengde registratieperiode
Normaal gesproken vindt herregistratie iedere vijf jaar plaats. Nu er door het opschorten van de herregistratieverplichting voor velen sprake is van een langere periode, mag diegene kiezen of hij/zij de beoordeling door het CIBG over de eerste vijf jaar of over de laatste vijf jaar van de verlengde registratieperiode laat plaatsvinden. Hiermee wil het ministerie van VWS borgen dat zorgaanbieders geen nadeel ondervinden als zij minder hebben kunnen werken door de coronaperiode.

Herregistratie mogelijk vanaf mei 2022
Eind april ontvangen alle BIG-geregistreerde gz-psychologen een persoonlijke brief van VWS met meer informatie over de werkervaringsperiode. Vanaf mei 2022 is het dan mogelijk om digitaal een aanvraag voor herregistratie in te dienen.

Herregistratie klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog
De herregistratie voor klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen (artikel 14 van de Wet BIG) is per september 2020 weer hervat.  Zolang je ingeschreven staat als klinisch psycholoog en/of klinisch neuropsycholoog in het register van de Commissie Registratie en Toezicht (CRT), hoef je je niet te herregistreren voor jouw titel als gezondheidszorgpsycholoog bij het CIBG. Ben je naast klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog tevens geregistreerd als psychotherapeut, dan moet je je voor deze titel wel herregistreren bij het CIBG.

Vragen?
De NVGzP gaat binnenkort in gesprek met het BIG-register en wil graag inventariseren welke vragen er leven onder onze leden. Dus, heb je vragen over dit onderwerp? Laat het ons dan weten via bureau@nvgzp.nl, dan zullen we hierover in een later stadium een terugkoppeling geven.

Lees hier het bericht op de website van het CIBG.