Herregistratie gz-psycholoog: zorgen over werkervaring vrijgevestigden

12-05-2016

Peter van Drunen

Veel vrijgevestigde gz-psychologen en psychotherapeuten dreigen in de knel te komen bij de herregistratie. Oorzaak is een weeffout in de regels over de berekening van werkervaring voor vrijgevestigden. NVGzP, NIP, NVO en NVP hebben in een gezamenlijke brief aan minister Schippers aandacht gevraagd voor dit probleem.

Inmiddels heeft het BIG-register gereageerd op deze brief, en de regels verduidelijkt. Klik hier

Uitgangspunt bij de berekening van de werkervaring van vrijgevestigden zijn de zogenaamde ‘cliëntcontacturen’. Bij de omschrijving hiervan wordt geen rekening gehouden met cliëntgebonden werkzaamheden die zich afspelen buiten het directe contact met de cliënt. Voorbeelden zijn het stellen van een diagnose en het opstellen van een behandelplan, vastlegging van de behandeling (dossieropbouw) en intercollegiale consultatie.  In totaal maken deze werkzaamheden zo’n 25-30% uit van de totale behandeltijd.

Door de definitie van cliëntcontacturen ontstaat een rechtsongelijkheid tussen vrijgevestigden en hun collega’s in dienstverband, voor wie deze werkzaamheden wel gewoon mee kunnen tellen. Het betekent dat vrijgevestigden circa dertig procent meer cliëntcontacturen moeten maken dan gz-psychologen en psychotherapeuten in dienstverband om te voldoen aan de herregistratie-eis. Dit is des te schrijnender, omdat voor gz-psychologen en psychotherapeuten al een hogere werkervaringsnorm geldt dan voor de andere BIG-beroepen (3.120 uur in plaats van 2.080 uur).

De afgelopen maanden in door de vier verenigingen intensief overlegd met het BIG-register en VWS om een oplossing te vinden voor dit probleem. Tot op heden is dit niet gelukt. Daarom hebben de vier verenigingen de kwestie nu rechtstreeks aan minister Schippers voorgelegd.

Klik hier voor de brief van NVGzP, NIP, NVO en NVP aan de minister.

[cd_text]