Herregistratie: vrijstellingen voor gz-psychologen/psychotherapeuten

29-03-2015

Gz-psychologen die tevens zijn geregistreerd als psychotherapeut en zich via een toets  moeten kwalificeren voor herregistratie kunnen een gecombineerd toetsprogramma doen voor beide registraties. Dit is het resultaat van het overleg van NVGzP en NVP (Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie) met het LOGO, dat de toetsprogramma’s organiseert.

Wie onvoldoende werkervaring heeft om op basis daarvan in aanmerking te komen voor herregistratie moet een toets doen waarmee hij/zij aantoont de kerncompetenties van zijn  beroep voldoende te beheersen. In totaal gaat het per beroep om vier toetsen: twee kennis- en twee vaardigheidstoetsen, resp. over Diagnostiek & Indicatiestelling en Behandeling & Evaluatie. Deze toetsen zijn voor gz-psychologen en voor psychotherapeuten verschillend.

In de oorspronkelijke regeling was er sprake van dat dubbelgeregistreerden voor beide beroepen afzonderlijk de hele toets moesten doen. In totaal kwam dat neer op acht toetsen. NVGzP en NVP vinden dit onredelijk. Er is sprake van een grote overlap tussen het deskundigheidsgebied van gz-psychologen en psychotherapeuten. Het is dan ook overdone dat men voor beide beroepen alle toetsen moet doen.

Op basis van het signaal van de NVGzP en de NVP heeft het LOGO nu besloten de regeling aan te passen. Wie slaagt voor de toets Diagnostiek & Indicatiestelling voor herregistratie als gz-psycholoog krijgt vrijstelling voor deze toets voor herregistratie als psychotherapeut. Omgekeerd: Wie slaagt voor de toets Behandeling & Evaluatie voor herregistratie als psychotherapeut krijgt vrijstelling voor deze toets voor herregistratie als gz-psycholoog.

Hiermee wordt de totale belasting en bijbehorende kosten voor de toets met de helft verminderd.

De aanpassing zal binnenkort worden verwerkt in de Studiehandleiding voor herregistratie op basis van toetsing voor geregistreerden met onvoldoende werkervaring.

Zie voor alle informatie over herregistratie het dossier herregistratie op onze website.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.