Herregistratie – nieuwe versie beoordelingskader werkervaring

11-08-2016

Het BIG-register heeft een nieuwe versie gepubliceerd van het beoordelingskader voor herregistratie als gz-psycholoog. Inhoudelijk zijn er weinig verschillen ten opzichte van de vorige versie. Een aantal punten is op verzoek van de NVGzP en andere beroepsverenigingen verduidelijkt.

Regeling voor promovendi

De belangrijkste inhoudelijke wijziging betreft een regeling voor BIG-geregistreerden die met een promotie-onderzoek bezig zijn. Als de werkzaamheden in het kader van de promotie betrekking hebben op het BIG-beroep waarvoor je bent geregistreerd, kunnen deze werkzaamheden als zogenaamde ‘gelijkgestelde werkzaamheden’ meetellen voor de herregistratie. De werkzaamheden moeten dan wel aangetoond kunnen worden. Zie voor meer details het nieuwe beoordelingskader, pagina 30.

Vrijgevestigden: Verduidelijking maximale bijtelling  vakantie, ziekte, deskundigheidsbevordering

Voor vrijgevestigden wordt in het nieuwe toetsingskader verduidelijkt hoe de maximale bijtelling voor vakantie, ziekte en deskundigheidsbevordering kan worden vastgesteld. Dit maximum is gerelateerd aan het aantal uren cliëntencontact en evt. waarnemingsuren. Bij voorbeeld: als er sprake is van gemiddeld 24 uur cliëntencontact per week, mag voor vakantie maximaal 6 * 24 uur worden bijgeteld. Zie p. 26-27 van het nieuwe beoordelingskader voor toelichting.

Voor gz-psychologen en psychotherapeuten worden tot dit cliëntencontact ook gerekend inhoudelijke, cliëntgebonden werkzaamheden die voortvloeien uit het cliëntencontact (dossier bijhouden, opstellen diagnose en behandelplan, consultatie etc.). Zie ons eerdere bericht hierover.

Het nieuwe beoordelingskader is verwerkt in ons dossier herregistratie. Hier vind je alle relevante informatie over je herregistratie. Voor vragen kun je terecht bij het BIG-register of bij voorlichting@nvzgp.nl .

[cd_text]

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.