Herregistratie: meer dan 40% van gz-psychologen moet nog aanvraag indienen

26-10-2016

Bijna de helft van de gz-psychologen die zich voor het eind van het jaar moeten herregistreren, heeft dit nog niet gedaan. Dit blijkt uit cijfers de het BIG-register vorige week publiceerde op zijn site.

Per 31 december verloopt de registratie van bijna twaalf duizend gz-psychologen. Op 19 oktober had het BIG-register van 54 procent van hen een aanvraag tot herregistratie ontvangen. Vijf procent heeft het BIG-register laten weten dat zij geen behoefte hebben aan herregistratie.

Deze cijfers betekenen dat van meer dan veertig procent van de gz-psychologen nog geen aanvraag is ontvangen. Dit ondanks de herhaalde oproep van het BIG-register.  Het BIG-register verwacht dan ook een hausse aan aanvragen in de laatste maanden. Dit kan betekenen dat de afhandeling van de aanvraag langer gaat duren. Het BIG-register roept dan ook gz-psychologen en andere beroepsbeoefenaren zich zich willen laten herregistreren op om hun aanvraag zo spoedig mogelijk in te dienen.

Op 1 januari wordt de registratie doorgehaald van alle beroepsbeoefenaren wiens registratie per 31 december verloopt en die voor die datum geen aanvraag hebben ingediend. Als je wel een aanvraag hebt ingediend, maar deze op 1 januari nog niet is afgehandeld, wordt je registratie gehandhaafd totdat er een besluit is genomen op je verzoek tot herregistratie.

Zie het dossier herregistratie op deze site voor alle informatie over de herregistratie. Voor vragen over herregistratie: voorlichting@nvgzp.nl

 

 

 

 

[cd_text]

3 thoughts on “Herregistratie: meer dan 40% van gz-psychologen moet nog aanvraag indienen

  1. Ik sluit me helemaal aan bij dhr/mw Terwiel. Ik heb mijn aanvraag helaas al in juni willen regelen. Hierdoor loopt mijn volgende BIGregistratie tot medio 2021. Een klacht indienen leidde slechts tot een zeer uitgebreid verweer van het BIG register waarin men zich beroept op allerlei regelgeving zonder enige inhoudelijke logica. Met als klap op de vuurpijl dat ik dit toch had kunnen weten. En dat ik eventueel in hoger beroep kan gaan. Absurd.

  2. Het BIGregister zou een betere spreiding van aanvragen bereiken als het de goedgekeurde herregistraties zou laten ingaan vanaf het einde van de lopende registratieperiode, in plaats van het moment van goedkeuring. Iedereen die tijdig aanvraagt, wordt daarvoor ‘gestraft’ doordat hun goedkeuring eerder ingaat: er wordt een stukje van de termijn van hun registratie afgeknabbeld. De collega’s die hun aanvraag zo laat mogelijk indienen hebben waarschijnlijk het voordeel dat hun registratie (ruim) na de huidige periode verlengd wordt, namelijk op het moment van goedkeuring? Dus zij krijgen er gratis en voor niets enige tijd bij opgeteld. Het lijkt mij dat iedereen die slechts een papier van het dienstverband hoeft op te sturen, zoveel mogelijk tijd erbij kan krijgen door ‘last minute’ te gaan. Dat zou ik ook doen in hun geval. Het BIG-register doet er goed aan zich eens te verdiepen in de principes van operante conditionering die van kracht zijn in de herregistratie procedure.
    Daarnaast acht ik het mogelijk dat een aantal collegae niet de moeite willen nemen om aan te geven dat zij van hun titel af willen. Hun afkeer van wat er momenteel met ons mooie vak wordt gedaan doet hen eenvoudigweg de rug naar het BIGregister keren. Iedereen in dit vak, en ook iedereen in de bureaucratie die ons vak omgeeft, zou zich daardoor veel meer moeten laten alarmeren dan nu gebeurt.

    1. De NVGzP en de andere beroepsverenigingen hebben het BIG-register gewezen op de perverse prikkel die uitgaat van vroegtijdige indiening van een aanvraag tot herregistratie. Dit was in deze ronde niet meer aan te passen. Wij zullen dit punt meenemen in de evaluatie van deze herregistratieronde.

      Als je herregistratieverzoek na 1 januari wordt goedgekeurd, loopt je herregistratie inderdaad ook langer door. Het BIG-register waarschuwt wel voor de risico’s van aanvraag op het laatste moment: als de aanvraag door onvoorziene omstandigheden (bijv. een internetstoring) niet tijdig wordt ingediend, is het risico hiervan voor rekening van de aanvrager.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.