Herregistratie gz-psycholoog

10-02-2016

Deze week ontvingen gz-psychologen een brief van het BIG-register over hun herregistratie. In de brief wordt opgeroepen om tijdig te beginnen met de voorbereiding van de herregistratie.

De brief is verzonden aan alle beroepsbeoefenaren die zich voor 31 december moeten herregistreren. Dit zijn alle gz-psychologen die langer dan vijf jaar staan ingeschreven in het BIG-register, dus met een registratiedatum van voor 1 januari 2012. Specialisten hoeven zich niet apart te laten herregistreren als gz-psycholoog.

In de brief wordt gewezen op het belang van tijdige voorbereiding op de herregistratie. Dit is vooral van belang voor gz-psychologen die mogelijk onvoldoende werkervaring hebben, en een toets en evt. scholing moeten doen om voor herregistratie in aanmerking te komen.

Berekening uren vrijgevestigden

Er blijkt onduidelijkheid over de urenberekening voor vrijgevestigden, met name de interpretatie van het begrip ‘cliëntcontacturen’. Zodra hierover meer bekend is zullen wij dit uiteraard melden. Wij adviseren vrijgevestigden die moeite hebben om aan de urennorm te voldoen om te wachten met het indienen van een aanvraag totdat hierover duidelijkheid is.

Klik hier  voor brief BIG-register

Zie voor alle informatie over herregistratie ons dossier herregistratie

[cd_text]

9 thoughts on “Herregistratie gz-psycholoog

 1. Ik kom in de problemen met mijn herregistratie. In principe zou ik aan het eind van het jaar tot aan voldoende uren moeten komen, zij het niet dat ik ziek geworden ben door een ongeval. Het ziet er op dit moment niet naar uit ziet dat ik dit jaar nog zal herstellen, noch om genoeg uren te draaien (in eigen praktijk), noch om mij genoeg voor te bereiden op toetsing en/of bijscholing. WIe heeft advies? Het lijkt mij vreselijk op de valreep mijn BIG-herregistratie mis te lopen.

 2. Wanneer ik inga op het verzoek om mij snel te herregistreren, zal mijn herregistratie dan ingaan per 1-1-2017? Of per direct? Dat laatste is (vanzelfsprekend) ongunstig en zal mij doen besluiten om pas aan het eind van 2016 mijn herregistratie aan te vragen.

  1. Je nieuwe herregistratieperiode gaat in op de datum waarop je aanvraag tot herregistratie wordt goedgekeurd. Dus als je nu een aanvraag indient, en deze op (bij voorbeeld) 15 april wordt goedgekeurd, loopt je herregistratieperiode tot 15 april 2021. In de regel is het dus gunstiger om pas later in het jaar herregistratie aan te vragen. Maar let op: als je niet zeker weet of je voldoende werkervaring hebt, kan het juist verstandig zijn snel een aanvrage te doen. Dan heb je immers nog tijd om via de toets en eventuele scholing tijdig aan de voorwaarden voor herregistratie te voldoen.
   Klik hier voor meer informatie over de herregistratieprocedure

 3. Goedemiddag,
  Behalve het schamele percentage dat gerekend mag worden als indirect cliëntgebonden tijd (en niet eens in de buurt komt van de realiteit) zitten er wel meer eisen in de herregistratie die de toets der kritiek niet kunnen doorstaan. Zo maar even een greep:
  1. De werkervaringeis voor GZ-psychologen in het herregistratiereglement is strijdig het grondwettelijke verbod op willekeur en schendt het gelijkheidsbeginsel. De hoogte van de werkervaringseis voor de GZ-psycholoog is 3120 uur over een periode van 5 jaar. De werkervaringseis van arts, tandarts, fysiotherapeut en apotheker is 2080 uur over 5 jaar. Ik denk niet dat iemand hard kan maken dat de GZ-psycholoog een hoger afbreukrisico kent dan de overige beroepen. M.i. is de veel zwaardere werkervaringseis in alle redelijkheid en billijkheid dan ook niet te verdedigen. Voor al deze BIG beroepen geldt zondermeer dat er een gelijke behandeling zou moeten zijn v.w.b. de eisenh herregistratie BIG. De GZ-psychologen worden door de veel hogere werkervaringseis onevenredig en zonder grondslag benadeeld .
  2. De discriminatie gaat vervolgens verder. Bij de GZ-psychologen is in de beoordeling van loondienstcollega’s en zelfstandigen eveneens sprake van ongelijke behandeling. Bij GZ-psychologen in loondienst vormt het aantal contracturen de basis. Bij de zelfstandige collega’s zijn de werkelijk gewerkte uren de basis. De uren in een arbeidsovereenkomst zijn uiteraard niet allemaal declarabele, clientgebonden uren, dus loondienstcollega’s kunnen de extra indirecte tijd zonder probleem als werkervaringstijd opvoeren.
  3. De collega’s in loondienst kunnen inhoudelijke bewijzen overleggen die niet interfereren met de privacy van de cliënt. De zelfstandige GZ psycholoog moet informatie overleggen die inbreekt in de privacy van de cliënt, zoals: opdrachtbevestigingen van opdrachtgevers (particuliere cliënten), facturen aan cliënten en bankafschriften enz. Een opdrachtbevestiging van een particuliere cliënt is niets anders dan een behandelovereenkomst. Hierin staat zeer veel privacygevoelige informatie van deze cliënten. De behandelovereenkomst moet ik nu gaan gebruiken om mijn werk inhoudelijk aan te tonen. Behalve dat het inhoudelijk nog niet echt iets bewijst, is het strijdig met de beroepscode om dergelijke cliëntinformatie documenten aan derden te geven. Alleen, wanneer ik het op deze beroepsethische grond weiger, is de kans groot dat ik mijn BIG registratie verlies…..
  4. Bij het aantonen van de werkervaring wordt in de regelgeving het accent gelegd op betaald werk. Werkuren meetellen als vrijwilliger kan alleen indien er een contract is met een overkoepelende organisatie en/of op aansturen van een huisarts. Ik richt me met name op de behandeling van de problematiek die valt onder de onverzekerde zorg (OVP). Al langer behandel ik max. 5 cliënten (op grond van hun financiële situatie) pro Deo. Dit is mijn variant van vrijwilligerswerk en bijdrage aan de maatschappij. Echter in de registratie-eisen voor zelfstandigen wordt t.a.v. de gewerkte uren gecontroleerd of er daadwerkelijk een betaling is verricht.

  Zomaar even wat aspecten uit de herregistratie-eisen die m.i. op zijn minst moeten worden herzien,

  Collegiale groet van
  Ellen
  (Een zeer verontruste GZ-psycholoog)

 4. Wat bedoelen jullie met “wij adviseren vrijgevestigden … om te wachten met het indienen van een aanvraag”? Kun je een aanvraag indienen als je niet aan de urennorm voldoet? En hoe lang kun je nog wachten als je de scholing misschien moet gaan doen? Is er iets te zeggen over de inhoud van de brandbrief? Gaat de bedrijfsvoering van 10 naar 30% of zet het echt zoden aan de dijk doordat we naar de gewone urennorm overgaan zoals alle andere BIG-beroepen?

  1. Veel terechte vragen:
   > je kunt een aanvraag indienen als je niet aan urennorm voldoet, maar dat heeft weinig zin; je aanvraag zal dan worden afgewezen;
   > wij verwachten op redelijk korte termijn reactie van VWS, denk aan ca. een maand. Wij adviseren tot die tijd te wachten. Je zou je eventueel al wel vast oriënteren op scholingsmogelijkheden;
   > voor de inhoud van de brandbrief en ons voorstel zie ons bericht daarover, klik hier. Zoals uit die brief blijkt stellen wij een substantiële aanpassing voor, waarbij ALLE patiëntgebonden werkzaamheden kunnen meetellen voor de werkervaring;
   > de urennorm van 3.120 uur is al enkele jaren geleden vastgesteld, op voorstel van NIP, NVO en NVP. Deze is wettelijk vastgelegd, en kan niet meer gewijzigd worden.

 5. Vanwaar expliciet aandacht / onderscheid voor de vrijgevestigde groep? Ook voor niet vrijgevestigden geldt dat er veel indirecte contacturen worden gemaakt. Zoals in mijn schoolse setting.
  Graag uw advies in deze.
  Groet, Joke

  1. Voor gz-psychologen in dienstverband worden de uren berekend op basis van de omvang van de aanstelling. Deze omvat alle werkzaamheden, inclusief indirecte patiëntgebonden uren.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.