Herregistratie gz-psychologen

02-12-2019

Haal je als gz-psycholoog de urennorm niet, dan kun je je toch herregistreren door aan de scholingseisen te voldoen. Je hebt dan een Periodiek RegistratieCertificaat (PRC) nodig. Deze ontvang je na succesvolle afronding van een specifiek scholing- en toetsingtraject. Hierna kun je een aanvraag doen voor herregistratie op basis van scholing. Op tijd starten is daarbij van groot belang. 

VWS-bericht over de huidige herregistratie-eisen
Voor je herregistratie op basis van scholingseisen heb je een PRC nodig. Dit certificaat ontvang je na de succesvolle afronding van een specifiek scholings- en toetsingstrajectDit traject kan echter meer dan een half jaar in beslag nemen. Ook kan het aantal aangeboden toetsmomenten beperkt zijn.

Om het traject voor de uiterste herregistratie-datum af te kunnen ronden en je registratie zonder onderbreking te verlengen, is het daarom belangrijk dat je tijdig start met de voorbereiding en je op tijd inschrijft. Pas na afronding van het traject kun je een aanvraag doen voor herregistratie op basis van scholing.

Lees meer over de herregistratie-eisen op basis van scholing op bigregister.nl:

Let op: sta je als klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog ingeschreven in het specialistenregister van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten (FGzPt)? Je hoeft dan géén aanvraag voor herregistratie bij het BIG-register in te dienen.