Herregistratie: brede definitie cliëntcontacturen vrijgevestigden

31-05-2016

Peter van Drunen

Het BIG-register hanteert bij de herregistratie van vrijgevestigden een brede definitie van het begrip ‘cliëntcontacturen’. Naast de tijd die wordt besteed aan direct cliëntencontact mogen ook andere inhoudelijke, cliëntgebonden werkzaamheden meetellen bij de berekening van het aantal cliëntcontacturen. Dit geldt onder andere voor het stellen van een diagnose, de indicatiestelling, het opstellen van een behandelplan en het bijhouden van het dossier.

Met deze uitleg komt het BIG-register tegemoet aan het verzoek van NVGzP, NIP, NVO en NVP om duidelijkheid over de definitie van cliëntcontacturen.

Volgens de uitleg van het BIG-register kunnen tot ‘cliëntcontacturen’ alle werkzaamheden worden gerekend die vermeld staan in de deskundigheidsomschrijving van gz-psychologen en  psychotherapeuten (afhankelijk van het beroep waarvoor herregistratie wordt aangevraagd) in de beroepsspecifieke bijlage van het beoordelingskader. Dit betreft onder andere:

  • het stellen van een diagnose en een indicatie (waaronder de uitwerking van de resultaten van psychisch onderzoek);
  • afstemming met andere disciplines (consultatie, verwijzing, rapportage aan bijvoorbeeld de huisarts);
  • het opstellen van een behandelplan;
  • vastlegging van de voortgang van de behandeling (dossiervoering);
  • evaluatie van de behandeling (onder andere ROM) en bijstelling van het behandelplan.

De administratieve afhandeling van een cliëntencontact (agendabeheer, facturering et cetera) kan niet meegerekend worden bij de bepaling van het aantal cliëntcontacturen. Dit valt onder ‘bedrijfsvoering’.

Zie ook het bericht hierover op de website van het BIG-register.

Zie voor alle informatie over herregistratie het themadossier herregistratie op deze site.

[cd_text]

3 thoughts on “Herregistratie: brede definitie cliëntcontacturen vrijgevestigden

  1. Ik ben blij heel erg blij dat onze beroepsvereniging zich hier hard voor heeft gemaakt. Een deel van de onrechtvaardigheid is hiermee in ieder geval opgeheven. Het blijft natuurlijk nog wel vreemd dat wij als psychologen meer uren moeten maken dan andere beroepsgroepen in de gezondheidszorg om aan de herregistratie eisen te kunnen voldoen.

  2. Dit is in principe goed nieuws, maar hoe moeten vrijgevestigden aantonen dat ze deze uren gemaakt hebben, aangezien een deel van deze uren niet declarabel is?

    1. Na de tegemoetkoming van het BIG-register aan een brede definitie van de clientcontacturen is inderdaad de volgende stap de uitwerking ervan, waaronder de bewijslast. We zullen dit blijven monitoren. Heeft u wellicht suggesties over hoe de bewijslast uitgewerkt zou kunnen worden?

Comments zijn gesloten