Herregistratie: meer duidelijkheid over eisen werkervaring gz-psycholoog en psychotherapeut

15-12-2014

Begin december heeft het BIG-register het beoordelingskader gepubliceerd voor de werkervaring die mee kan tellen voor herregistratie als gz-psycholoog. Wie onvoldoende werkervaring heeft kan in plaats van scholing ook een toets doen, waarmee hij/zij aantoont de kerncompetenties van het vak nog te beheersen. 

Het beoordelingskader voor gz-psychologen is een uitwerking van het algemene beoordelingskader, dat al eerder was gepubliceerd. In het beoordelingskader wordt een aantal punten  voor gz-psychologen nader verhelderd. Belangrijkste punten:

  • werkzaamheden kunnen alleen meetellen als ze liggen op het deskundigheidsgebied van de gz-psycholoog. Dit deskundigheidsgebied omvat in hoofdlijnen de psychologische diagnostiek, indicatiestelling en behandeling en de evaluatie van deze behandeling. Zie voor nadere uitwerking hoofdstuk 2.3 van het beoordelingskader
  • als een gz-psycholoog tevens geregistreerd is  als psychotherapeut dient hij of zij zich apart voor beide beroepen te herregistreren. Werkzaamheden die liggen op het deskundigheidsgebied van beide beroepen mogen voor beide herregistraties meetellen.
  • ook werkzaamheden buiten de gezondheidszorg mogen meetellen. Denk aan werk in de jeugdzorg, de ouderenzorg, het onderwijs of in gevangenissen. Criterium is niet de setting, maar de aard van de werkzaamheden. Deze moeten gericht zijn op de bevordering of bewaken van de gezondheid van een individuele patiënt. Het doet er niet toe of en hoe deze zorg vergoed wordt. Ook onbetaald werk kan meetellen.
  • Voor vrijgevestigden tellen naast directie cliëntcontacturen ook indirecte tijd mee, evenals vakantie, tijd voor bij- en nascholing, ziekteverlof  (tot ) en zwangerschapsverlof. Het algemene beoordelingskader bevat uitgewerkte voorbeelden van de berekening van gewerkte uren voor vrijgevestigen.

Zie voor uitgebreidere informatie ons dossier herregistratie. Of klik hier voor de integrale tekst van het beoordelingskader.

Toets of scholing

Wie onvoldoende werkervaring heeft, moet aantonen dat hij/zij nog steeds beschikt over de kerncompetenties van het beroep van gz-psycholoog. Dat kan via een toets of via deelname aan een scholingsprogramma. Deze zullen vanaf 2015 worden aangeboden door de opleidingsinstellingen die ook de opleiding tot gz-psycholoog verzorgen.

Zie voor uitgebreidere informatie over toets en scholingsprogramma ons dossier herregistratie.

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.