Herhaalde oproep: werkgroepleden gezocht voor het project Kiezen in de GGZ

07-06-2017

P3NL is benaderd om een bijdrage te leveren aan het project ‘Kiezen in de GGZ’. Dit project heeft ten doel om alle openbare beschikbare en betrouwbare keuze-informatie te bundelen en voor de cliënt toegankelijk en begrijpelijk aan te bieden op een site die functioneel wordt ingericht ten dienste van het persoonlijke keuzeproces: een keuze-website. Hiermee kan de cliënt zelfstandig met zijn naasten en/of in samenwerking met zijn hulpverlener een keuze maken.

Team Consumer Quality index
Het team Consumer Quality index (CQi) gaat zich bezighouden met de inhoudelijke bouwsteen ‘Cliëntervaringen’. De opdracht van het team is om praktisch te beschrijven hoe de openbare gegevens (de Consumer Quality index, uit de door het Zorginstituut Nederland beschikbaar gestelde Openbare data Bestand (ODB)) die beschikbaar zijn over cliëntervaringen, omgezet kunnen worden in begrijpelijke, informatieve en betrouwbare informatie ten behoeve van keuzes maken in de GGZ, door (toekomstige) cliënten, soms samen met hun hulpverleners.

Een team bestaat uit 6 á 7 mensen en komt drie maal bijeen.
Bijeenkomsten duren 2 á 2½ uur en dienen zo ingericht te zijn dat elk teamlid in totaal
ca.12 uur besteedt aan het project. Teamleden zijn afkomstig vanuit verschillende stakeholders in de GGZ.

Nadere informatie
Voor een goede vertaling (interpretatie) van de basale cijfers t.b.v. een praktische keuze-site, is een bijdrage van professionals belangrijk. Zij maken samen met de cliënt/patiënt keuzes in de zorg en gaan dus, als het goed is, de site gebruiken. Daarnaast is in de toekomst wellicht de situatie dat van vrijgevestigde professionals ook de CQi-gegevens in het openbaar databestand zijn opgenomen – en op termijn dus ook op de keuzewebsite staan.

De bijeenkomsten vinden plaats op 22 juni, 29 juni en 6 juli, ’s middags in Amersfoort. Er is een vergoeding beschikbaar. Nadere informatie vind je in bijgaande brief.

Indien je geïnteresseerd bent om deel te nemen aan deze werkgroep, stuur dan z.s.m. een mail aan: bureau@nvgzp.nl.