Herhaalde oproep vragenlijst Neuropsychologie in de GZ-opleiding

13-10-2017De opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (GZ-opleiding) bestaat sinds 1998 en is bedoeld om basispsychologen op te leiden tot generalisten. Binnen de opleiding komen in meer of mindere mate verschillende disciplines aan bod. De neuropsychologie is een relatief jonge discipline binnen de klinische praktijk.

Middels deze vragenlijst willen we meer inzicht krijgen in het postdoctorale onderwijs op het gebied van de neuropsychologie.

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten. Deelname is geheel vrijblijvend en anoniem. U hoeft de GZ-opleiding niet te hebben afgerond om deel te kunnen nemen. Ook klinisch (neuro)psychologen, psychologen die gebruik hebben gemaakt van de overgangsregeling, basispsychologen en GZ-psychologen i.o. worden van harte uitgenodigd deel te nemen aan het onderzoek.

Voor vragen  kunt u contact opnemen via janneke.koerts@rug.nl.

Om de vragenlijst te openen klik hier of open de vragenlijst middels de onderstaande link:

http://rug.eu.qualtrics.com/SE/?SID=SV_eUNdhC9LBV5eQBL

Alvast hartelijk dank voor uw deelname!

namens de NIP sectie Neuropsychologie,

Janneke Koerts
Dorien Bangma
Lara Tucha
Oliver Tucha
Afdeling Klinische en Ontwikkelingsneuropsychologie, Rijksuniversiteit Groningen

Dit onderzoek wordt mogelijk gemaakt door Stichting tot steun aan Postacademisch Onderwijs in de Sociale Wetenschappen (PAOS-fonds).

Eerder dit jaar publiceerden wij bovenstaande oproep. Mocht u de vragenlijst nog niet hebben ingevuld, zou u dat dan alsnog willen doen?