Help jij de positie van slachtoffers van seksueel geweld te verbeteren?

16-12-2020

Dien een voorstel in en maak kans op financiering!

Oproep voor project- en onderzoeksvoorstellen: Help jij de positie van slachtoffers van seksueel geweld te verbeteren?
Stichting Achmea Slachtoffer & Samenleving (SASS) stimuleert en financiert onderzoek, dat zich richt op het verbeteren van voorlichting, preventie of behandeling van slachtoffers. Op site www.sass.nl staan de geschiedenis, doelstellingen en resultaten van SASS beschreven. Er wordt actief gezocht naar voorstellen omtrent slachtoffers van seksueel geweld. Heb jij een voorstel voor dergelijk onderzoek of project dan nodigen we je uit te reageren op deze oproep.

Pitch en totaalbedrag
Na een eerste selectie worden maximaal 5 aanvragers in de gelegenheid gesteld om tijdens een bijeenkomst op 11 februari 2021 via een ‘pitch’ de jury te inspireren en te overtuigen van het nut van de aanvraag. Per pitch is 10 minuten beschikbaar. Vervolgens zullen de juryleden maximaal 10 minuten aanvullende vragen stellen en is er ruimte voor discussie over het ingediende project.
De jury bepaalt diezelfde middag welke aanvragen gehonoreerd worden. Er worden maximaal 2 aanvragen gehonoreerd voor een totaalbedrag van € 100.000,-.

Lees er hier meer over.