Heb jij je verenigingscontributie al teruggevorderd?

26-03-2019

De contributie die je als lid betaalt voor het lidmaatschap van de NVGzP, heeft als federatiepartner van FBZ, de status van vakbondscontributie. Als je in aanmerking wilt komen voor teruggave van de contributie van de NVGzP over 2019, dan moet je dit zelf bij je werkgever kenbaar maken. Het levert je in elk geval flink voordeel op. Je kunt je verzoek tot half november bij je werkgever indienen, maar je kunt dit ook nu al doen.

Voor veel cao’s geldt dat de contributie verrekend mag worden met de werkgever, bijvoorbeeld via het brutoloon. In de werkkostenregeling staat welke vergoedingen werkgevers onbelast aan hun medewerkers mogen verstrekken. De teruggave door de werkgever van de contributie is onderdeel van de invulling van de vrije ruimte van de werkkostenregeling.

Meer weten? 
Bekijk het overzicht van de FBZ wat in de cao’s over teruggave staat. Of zie de FAQ Contributievragen met antwoorden op veelgestelde vragen. Bijvoorbeeld hoe dit terug te vragen bij de werkgever en hoe de verrekening plaatsvindt.