Heb jij je NVGzP-contributie al teruggevraagd?

17-11-2021

De contributie die je als lid betaalt voor het lidmaatschap van de NVGzP, heeft de status van vakbondscontributie. Indien je in aanmerking wilt komen voor teruggave van de contributie, moet je dit zelf bij je werkgever kenbaar maken.

Voor veel cao’s geldt dat de contributie verrekend mag worden met de werkgever, bijvoorbeeld via het brutoloon. In de werkkostenregeling van jouw werkgever staat welke vergoedingen werkgevers onbelast aan hun medewerkers mogen verstrekken.

Hou er rekening mee dat je werkgever je verzoek tijdig moet kunnen verwerken in de salarisadministratie. Als uiterste datum houden veel werkgevers half november aan.
Je kunt het beste dit navragen bij je werkgever voor welke datum je dit precies moet doen.

In dit overzicht staat wat er in de cao’s op dit punt is afgesproken.
In de FAQ Contributievragen kun je o.a. lezen hoe je de contributie terug kunt vragen en hoe het zit met de verrekening via het salaris.Heb