Heb jij je herregistratie al aangevraagd?

22-11-2022

 

Herregistratieverplichting artikel 3 beroepen wet BIG in 2022 weer van start
Ongeveer 10.230 BIG-geregistreerde gz-psychologen en 4.000 psychotherapeuten hebben in de afgelopen jaren gebruik gemaakt van de opschorting van de herregistratie in verband met de coronaperiode. Hoor je bij deze uitstelgroep? Dan heb je tot uiterlijk 31 december 2022 de tijd om je te herregistreren.

Het CiBG heeft in mei de officiële oproepbrieven verstuurd en in september nogmaals een rappel. Heb je in nog niets gehoord, neem dan contact op met het BIG-register of kijk in je digitale dossier. Het CIBG geeft aan dat zij van ongeveer 3000 (van de 10.230) gz-psychologen nog een herregistratie verwachten. Wil je je niet herregistreren? Dan kun je dit ook aangeven en krijg je voortaan geen correspondentie meer van het CiBG over de herregistratie.

Voor je herregistratie kun je kiezen uit twee werkervaringstermijnen, namelijk 5 jaar voorafgaand aan de nieuwe uiterste herregistratie datum (31-12-2022) of 5 jaar voorafgaande aan je oorspronkelijke uiterste herregistratie datum. Je oorspronkelijke UHD kun je terugvinden in je digitale dossier. Wil je meer informatie over de opstart van de herregistratie? Lees dan: opstart herregistratie: hoe werkt het?

Herregistratie vraag je aan bij het BIG-register door in te loggen op Mijn BIG-register.

Afschaffing tweejaars-werkonderbrekingeis beroepen wet BIG
Heb je je nog niet geherregistreerd omdat je aan het wachten was op de afschaffing van de tweejaars-werkonderbrekingeis, dan kun je je vanaf nu herregisteren. Er wordt dan niet meer getoetst aan de tweejaars-werkonderbrekingseis, ondanks de datum van 1 december die in het besluit benoemd wordt. Meer informatie hierover vind je op: Tweejaar-werkonderbrekingeis BIG-herregistratie geschrapt | Nieuwsbericht | BIG-register (bigregister.nl)

Herregistratie met indirecte bij het CiBG onder het ZPM
Heb je je nog niet geherregistreerd omdat je in afwachting was van het beleid van het CiBG wat betreft de indirecte tijd onder het ZPM? Ook dan adviseren we je om je herregistratie in orde te maken. Het CiBG heeft aangegeven (voor het moment nog) niet te gaan werken met een vaste opslag voor de indirectie tijd voor 2022 en adviseert hulpverleners die de indirecte tijd willen opgegeven bij hun herregistratie om de indirecte tijd van het afgelopen jaar uit de eigen administratie te spiegelen aan de berekening van de indirecte tijd van de NZa. Wanneer je gevraagd wordt om bewijsstukken aan te leveren, zal het CiBG naar deze berekening kijken. Bij de herregistratie van de specialisten kijkt de CRT (van de FGzPt) ook naar deze berekening.

Herregistratie specialisten
De herregistratie voor klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen (artikel 14 van de Wet BIG) is per september 2020 hervat. Zolang je als klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog staat ingeschreven in het register van de Commissie Registratie en Toezicht van de FGzPt, hoef je je niet te herregistreren voor de titel als gz-psycholoog.

Sta je naast klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog ook geregistreerd als psychotherapeut, dan moet je je voor deze titel wel herregistreren bij het CIBG. Hierover ontvang je in mei 2022 een formele oproepbrief van het CIBG.

Ziekte en verlof bij herregistratie opgeven
Het is mogelijk om een bepaald aantal uren voor ziekte en verlof bij de aanvraag voor herregistratie op te geven. In het beoordelingskader Algemeen wordt dit in Hoofdstuk 4 toegelicht.