Heb jij input voor de nieuwe Cao Jeugdzorg?

24-07-2020

CAO  Jeugdzorg en aankomende onderhandeling

Na de zomer starten de eerste besprekingen over de nieuwe cao voor de jeugdzorg in 2021. De huidige cao loopt nog t/m 31 december 2020. Op basis van de aangeleverde input door onder andere NVGzP en NIP, bepaalt FBZ de inzet en overleggen zij met de andere bonden om na te gaan of een gezamenlijke inzet tot de mogelijkheden behoort.  

Op dit moment willen we graag van leden die werkzaam zijn in de jeugdzorg weten wat jullie belangrijke aanpassingen vinden in de nieuwe CAO Jeugdzorg.

Vanuit de NvGzP zal  in elk geval aandacht worden gevraagd voor:

  • Beroepskosten voor opleiding en herregistratie: in de diverse cao’s waarbinnen mensen in het jeugdveld werkzaam zijn, verschilt de wijze waarop daarin wordt voorzien. Dat maakt dat regelingen soms zelfs voor medewerkers binnen een zelfde organisatie verschillen. Vanuit de NVGzP streven we voor een meer gelijke regeling, met name voor de postmaster-opleidingen tot gz-psycholoog, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog.

Heb jij aanvullende zaken waarvan je vindt dat wij die mee moeten nemen in de nieuwe CAO Jeugdzorg laat het ons dan vóór 14 september weten via: bureau@nvgzp.nl.

Voor alle informatie over de huidige cao alsook recente ontwikkelingen in de jeugdzorg, kijk je op de website van de FBZ.

Via onze website zullen wij  jullie op de hoogte houden van de gezamenlijke standpunten vanuit de NVGzP/NIP en het verloop van de onderhandelingen door FBZ.

Klankbordgroep
Verder zoeken wij nog  voor de NVGzP en het NIP voor de klankbordgroep die later dit jaar start van deze cao, leden van beide verenigingen om gedurende het onderhandelingsproces mee te denken. De klankbordgroep speelt een rol zowel in aanloop naar als tijdens de onderhandelingen. De klankbordgroep denkt mee over de inzet en fungeert tijdens de onderhandelingen in figuurlijke zin als klankbord, om te toetsen of FBZ de goede richting opgaat. De klankbordgroep vergadert zo vaak als nodig is, mede afhankelijk van het verloop van de onderhandelingen. Wil je lid worden van de klankbordgroep, mail dan naar bureau@nvgzp.nl voor meer informatie.