Heb jij de verenigingscontributie al teruggevraagd?

19-02-2020

De NVGzP is federatiepartner van werknemersorganisatie FBZ. FBZ sluit voor jullie cao’s en sociaal plannen af. De NVGzP ondersteunt jou vakinhoudelijk, FBZ zorgt voor de randvoorwaarden. Zo zorgen we er samen voor dat jij jouw werk goed uit kunt voeren!

De contributie die je als lid betaalt voor het lidmaatschap van de NVGzP heeft, doordat we federatiepartner zijn van FBZ, de status van vakbondscontributie. Als je in aanmerking wilt komen voor teruggave van de contributie van de NVGzP over dit jaar, dan moet je dit bij jouw werkgever kenbaar maken. Dat kan gedurende het hele kalenderjaar. Maar doe dit in elk geval voor half november, zodat de werkgever het tijdig met jouw salaris kan verrekenen.

Wat staat er in jouw cao?
Voor veel cao’s geldt dat de contributie verrekend mag worden met de werkgever, bijvoorbeeld via het brutoloon. In de werkkostenregeling staat welke vergoedingen werkgevers onbelast aan hun medewerkers mogen verstrekken. De teruggave door de werkgever van de contributie is onderdeel van de invulling van de vrije ruimte van de werkkostenregeling.

Meer weten?
Lees hier wat er in jouw cao over de vergoeding van de verenigingscontributie staat. Of zie de FAQ met antwoord op veelgestelde vragen. Bijvoorbeeld hoe dit terug te vragen bij de werkgever en hoe de verrekening plaatsvindt.

Heb je vragen of suggesties, neem contact op via bureau@nvgzp.nl