Heb je suggesties voor de nieuwe Cao Ziekenhuizen?

23-05-2022

De Cao Ziekenhuizen loopt eind januari 2023 af. FBZ en de andere cao-partijen treden al in september in overleg over de volgende cao. In verband met de inhoudelijke voorbereiding, horen we graag van onze leden die onder de Cao Ziekenhuizen vallen, welke knelpunten zij ervaren en welke onderwerpen zij terug willen zien in de volgende cao.

De input kan tot uiterlijk 29 juni worden gemaild naar bureau@nvgzp.nl.

Wat doen we met de input?
Op basis van de ontvangen input leveren we een samenvatting van de belangrijkste punten aan bij FBZ. FBZ stelt mede op basis van het arbeidsvoorwaardenbeleid 2022* en de input van beroepsverenigingen een inzet op. Vervolgens treedt FBZ in overleg met de andere vakbonden om na te gaan of een gezamenlijke inzet mogelijk is.

Meer weten?

* FBZ baseert haar inzet op het arbeidsvoorwaardenbeleid, maar voor 2023 is dat nog niet vastgesteld. Daarom is het arbeidsvoorwaardenbeleid 2022 voorlopig het uitgangspunt en worden actuele zaken meegenomen, zoals de hoge inflatie, arbeidsmarkttekorten en aandacht voor (professionele) zeggenschap, verminderen van werkdruk en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.