Handreiking inkoop jeugd-ggz vrijgevestigden voor gemeenten

18-08-2015

LVVP, NVO, NIP en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie hebben een handreiking  gepubliceerd voor de inkoop van jeugd-ggz bij vrijgevestigden. De handreiking is bestemd voor medewerkers van gemeenten die verantwoordelijk zijn voor de inkoop van jeugd-ggz.

De handreiking is een reactie op signalen over problemen die vrijgevestigde zorgaanbieders ervaren bij de contractering door gemeenten. Vrijgevestigden kunnen de handreiking gebruiken in hun overleg met gemeenten.

In de handreiking wordt informatie gegeven over de professionals die jeugd ggz aanbieden en waarborgen voor hun vakbekwaamheid en kwaliteit.  Daarnaast wordt onder andere ingegaan op tarieven, contracteervoorwaarden, afspraken over verwijzers, wachtlijsten, wijze van facturering. Ook worden suggesties gedaan voor het inkoopproces, zoals het bieden van ruimte aan nieuwe aanbieders en aanbieders van buiten de eigen regio.

Klik hier om de handreiking te downloaden.

Klik hier voor resultaten onderzoek NIP naar problemen van vrijgevestigde aanbieders in de jeugd-GGZ

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.