Handig overzicht financiering psychische zorg

30-09-2015

Veel zorgverleners raken de weg kwijt in het doolhof van regels over de financiering van de zorg. Daarom heeft Zorginstituut Nederland een handreiking samengesteld over de wettelijke domeinen voor zorg en ondersteuning aan mensen met een psychische stoornis. 

Sinds 1 januari 2015 is veel veranderd voor mensen met een psychische stoornis. Onder invloed van de herziening van het stelsel van de langdurige zorg is de verdeling van de voorzieningen en zorg aan deze cliënten over de verschillende wettelijke domeinen flink gewijzigd. De handreiking is bedoeld om professionals die in hun werk te maken hebben met cliënten met psychische problematiek een hulpmiddel aan te reiken bij het maken van keuzes bij / afspraken over dit soort afbakeningsvraagstukken, zodat cliënten met psychische problemen problematiek niet tussen wal en schip vallen en de voor hen best passende zorg krijgen.

De Handreiking gaat zowel over zorg aan jeugdigen als aan volwassenen. Besproken worden de verschillende financieringsregimes: WMO, Zorgverzekerignswet, Jeugdwet en Wet langdurige zorg. Met stroomschema’s wordt verduidelijkt wie voor welke zorg in aanmerking komt en hoe deze zorg gefinancierd wordt.

Klik hier om de handreiking te downloaden.

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.